Kalendář událostí

ZRUŠEN – seminář: Příčiny zvýšené vlhkosti historických staveb a šetrné metody nápravy stavu

čtvrtek, 22. říjen 2020, 14:00 - 18:00

!!! ZRUŠENO !!!

z důvodu nouzového stavu a dalších opatření vlády ČR proti šíření viru SARS-CoV-2

Náhradní termín je plánovaný na rok 2021.


Informační centrum ČKAIT ve spolupráci s OK ČKAIT Praha pořádá seminář

 

Příčiny zvýšené vlhkosti historických staveb a šetrné metody nápravy stavu

22. 10. 2020


 

Seminář je zaměřen na zjišťování příčin a jejich odstraňování u historických staveb, praktické příklady.

 

PROGRAM:

  • Principy odvodu zemní vlhkosti u neizolovaných historických staveb
  • Hlavní příčiny poškození historických neizolovaných staveb zvýšenou zemní vlhkostí
  • Typické projevy poškození historických neizolovaných staveb zvýšenou zemní vlhkostí
  • Rozpor mezi některými soudobými a šetrnými postupy sanace zvýšené vlhkosti historických staveb
  • Soubor příkladů uplatnění šetrných metod v praxi

 

PŘEDNÁŠEJÍCÍ:

Ing. Dagmar Michoinová, Ph.D. – odbor technologické laboratoře NPÚ

Ing. arch. Miloslav Hanzl – projektant se zaměřením na historické stavby

 

PŘIHLÁŠENÍ:

Pro členy ČKAIT - v Termínové listině.

  • Pro neautorizované osoby prostřednictvím níže uvedeného kontaktu (vložné činí 500 Kč).

 


Seminář je zařazen do Projektu celoživotníhho vzdělávání ČKAIT a je hodnocen 1 kreditním bodem (viz databáze CŽV) .


 

 

Kontakt: Ing. Rychetská, e-mail: mrychetska@ic-ckait.cz, tel.: 227 090 224
Místo: Budova ČKAIT, Sokolská 1498/15, 120 00 Praha 2

Zpět