Kalendář událostí

Seminář Výroba stlačeného vzduchu jako součást technického zařízení budov – Plzeň

úterý, 6. říjen 2020, 12:00 - 16:00

Informační centrum ČKAIT ve spolupráci s ČKAIT pořádá seminář

 

Seminář Výroba stlačeného vzduchu jako součást technického zařízení budov

Plzeň

6. 10. 2020 12:00–16:00


 

Stlačený vzduch je důležité médium, které se používá ve většině výrobních procesů. Zařízení pro jeho výrobu a dopravu proto musí být součástí všech výrobních budov, v kterých výrobní procesy stlačený vzduch využívají. Výroba a úprava stlačeného vzduchu se významně podílí na spotřebě elektrické energie. Zařízení pro výrobu (kompresory), úpravu a dopravu (sušiče, filtry, potrubní rozvody stlačeného vzduchu), jsou součástí technického zařízení budov. Jejich návrh a způsob instalace má podstatný vliv na spolehlivost a kvalitu výrobního procesu a v mnoha případech na celkovou spotřebu elektrické energie výrobního závodu. Cílem přednášky je seznámit posluchače s posledními trendy v projektování sytému stlačeného vzduchu z pohledu možnosti úspory elektrické energie, úspory místa a dosažení optimální kvality. Přednáška je určena pro všechny projektanty, kteří se zabývají návrhem a výstavbou zdrojů stlačeného vzduchu, nebo řeší umístění a provoz kompresorových stanic jako součást větších technologických celků ve výstavbě. Přednáška je vedena formou ppt. prezentace, jejichž součástí jsou také videa s praktickými ukázkami.

 

PŘEDNÁŠEJÍCÍ:

  • Ing. Jaroslav JEDLIČKA
  • Ing. Martin JUKL
  • Tomáš DEJMEK
  • Ing. Jan ČERNÝ

 

PŘIHLÁŠENÍ: na Termínové listině ČKAIT

 


Kontakt: Hana Hričinová, e-mail: plzen@ckait.cz, tel.: 734 860 963
Místo: Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, Smetanovy sady 179/2, Plzeň. Bezbariérový přístup, 1. patro

Zpět