Kalendář událostí

webinář: Navrhování a provádění vnějších tepelně izolačních kontaktních systémů (ETICS)

pondělí, 5. říjen 2020, 14:00 - 18:00

Informační centrum ČKAIT ve spolupráci s OK ČKAIT Praha pořádá webinář

 

Navrhování a provádění vnějších tepelně izolačních kontaktních systémů (ETICS)

5. 10. 2020 14:00–18:00


 

Webinář je zaměřen na navrhování a provádění ETICS, včetně jejich dokladování. Novelizované a připravované normy a předpisy. Vybrané vady a poruchy vyplývající z nesprávného provedení.

 

PROGRAM:

 • Ing. Milan Machatka, CSc. – "Navrhování ETICS"
  – doklady k výrobku, ověřování vlastností, prohlášení o vlastnostech, dokumentace ETICS, navrhování ETICS
 • Ing. Pavel Svoboda – "Nové evropské a národní dokumenty pro ETICS"
  – Evropské harmonizované normy a pokyny pro ETICS, národní požadavky na ETICS a jeho součásti, ČSN 73 2901
 • Ing. Vladimír Vymětalík, Ph.D. – "Požární bezpečnost při návrhu a realizaci ETICS"
  – praktická řešení požárně bezpečnostních požadavků ČSN 73 0810 při návrhu a provádění ETICS
 • Mgr. Jiří Půlpytel – "Provádění a kontrola ETICS"
  – hlavní zásady správného provádění ETICS, nedostatky a kontrolní činnost
 • Ing. Jan Dvořák – "Mechanické připevňování ETICS"
  – volba vhodné hmoždinky podle podkladu a typu tepelněizolačního výrobku, navrhování
 • Ing. Ivan Řehoř – "Zdvojování ETICS"
  – předpoklady, podmínky a hlavní zásady provádění zdvojování ETICS

 

PŘEDNÁŠEJÍCÍ:

Ing. Milan Machatka, CSc.; Ing. Pavel Svoboda; Ing. Vladimír Vymětalík, Ph.D.; Mgr. Jiří Půlpytel; Ing. Jan Dvořák; Ing. Ivan Řehoř

 

PŘIHLÁŠENÍ: na Termínové listině ČKAIT

 

Internetový odkaz bude zaslán na váš mail den před konáním akce (proto je e-mail při přihlašování povinný).

 

Technické požadavky:

 • Datová linka: > 1Mb/s
 • Webový prohlížeč: podpora (přehrávání) HTML 5
 • Reproduktory /sluchátka.

Kontakt: Petr Javorik, e-mail: pjavorik@ckait.cz, tel.: 227 090 218
Místo: online

Zpět