Kalendář událostí

seminář: Střechy a fasády - vady, poruchy, údržba

čtvrtek, 14. listopad 2019, 14:00 - 18:00

Informační centrum ČKAIT ve spolupráci se Střediskem vzdělávání a informací ČKAIT pořádá seminář

 

Střechy a fasády - vady, poruchy, údržba

14. 11. 2019


 

Vady, poruchy a údržba obalových konstrukcí střech a fasád budov.


Probrány budou povinnosti prováděcích stavebních firem a vlastníků objektů z hlediska právních a navazujících předpisů, problematika poruch a údržby u šikmých střech, u plochých střech, u fasád a prosklených konstrukcí. Samostatná část bude věnována bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.

 

Seminář je pořádán ve spolupráci se Střediskem vzdělávání a informací ČKAIT.

 

 

PROGRAM:

14.00 – 14.10

Zahájení, úvod do problematiky, Ing. Lenka Hanzalová, Ph.D., Fakulta stavební ČVUT v Praze, soudní znalec se specializací střešní konstrukce a obvodové pláště budov

14.15 – 14.45

Technické požadavky na stavby a jejich údržbu v předpisech stavebního práva, Ing. Jitka Víchová, Česká společnost pro stavební právo

14.50 – 15.20

Opravy vad a údržba plochých střech, Ing. Libor Vykydal, předseda Technické komise pro hydroizolační fólie, z.s.

15.25 – 15.55

Vady šikmých střech a jejich odstraňování, Doc. Ing. Václav Kupilík, CSc., Fakulta stavební ČVUT v Praze, soudní znalec

15.55 - 16.10

přestávka

16.10 – 16.40

Bezpečnost při provádění údržby střech a fasád, Ing. Eduard Schilhart, CSc., Topwet, projektant a revizor záchytných systémů a koordinátor BOZP

16.45 – 17.15

Fasády a prosklené střešní konstrukce, Ing. Jiří Viktora, autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby

 

PŘIHLÁŠENÍ:

  • Pro členy ČKAIT - v Termínové listině.
  • Pro neautorizované osoby prostřednictvím níže uvedeného kontaktu (vložné činí 500 Kč).

Seminář je zařazen do Projektu celoživotníhho vzdělávání ČKAIT a je hodnocen 1 kreditním bodem (viz databáze CŽV).


 

Kontakt: Ing. Miroslava Rychetská, e-mail: mrychetska@ic-ckait.cz, tel.: 227 090 224
Místo: dům ČKAIT, Sokolská 15, 120 00 Praha 2, posluchárna v 1. patře

Zpět