Kalendář událostí

Itálie – Toskánsko 2 – odborná exkurze

Od čtvrtek, 10. říjen 2019
Do úterý, 15. říjen 2019

Informační centrum ČKAIT připravuje pro velký zájem opakování odborné exkurze

 

ITÁLIE – TOSKÁNSKO 2

Florencie, Pisa, Carrara, San Gimignano, Siena


10. – 15. říjen 2019


 

Program – orientačně:

 

Toskansko 11. den

 • odjezd v ranních hodinách z Prahy Hlavního nádraží
 • přejezd do Toskánka se zastávkou v Modeně u muzea Ferrari (Jan Kaplický)
 • ubytování v hotelu, nocleh

 

2. den

 • Toskansko 2

  Florencie, architektura z doby gotiky, Arnolfo di Cambio, významný architekt v Toskánsku ve 13. století (bazilika Santa Croce a radnice ve Florencii)
 • dále stavby renesance, architekt Leon Battista Alberti a Brunelleschi (kupole Florencie, dóm a stavba sirotčince – stavba je ve všech učebnicích architektury
 • návštěva muzeí (San Marco a další muzea nebo galerie dle výběru)

 

3. den

 • Pisa šikmá věž, monumentální hřbitov, katedrála (dóm) a baptisterium
 • Carrara – mramorové doly

 

Toskansko 34. den

 • Volterra, návštěva středověkého městečka, katedrála a náměstí, návštěva alabastrové dílny, vyhlídka na pozůstatky římského osídlení ve Volterre, možnost návštěvy muzea Etrusků (nádoby, které se dochovaly z doby Etrusků)
 • San Gimignano, středověké městečko, domovní věže z 13.–14. století, katedrála a fresky sienské školy malířů ze 14. století, stavba kláštera s rajským dvorem, vyhlídka na toskánskou krajinu z nejvyšší věže (54 m)
 • degustace v blízkosti San Gimignano (víno Chianti, olivový olej, malé občerstvení, event. degustace a poté na místě večeře

 

5. den

 • Siena, náměstí z cihel z pálené hlíny, kde probíhají každoročně závody koní „palio“, katedrála se specifickým černobílým interiérem, možnost návštěvy radnice a zvonice na náměstí, městské hradby a vstupy do města ze 14. století, budova největší banky v Itálii, odpoledne volný program na nákupy a večeři před odjezdem

 

6. den

 • příjezd v ranních hodinách do Prahy na Hlavní nádraží

Cena: 10 900 Kč

 

Cena obsahuje:
 • dopravu autokarem
 • průvodce po celou dobu pobytu
 • 4× ubytování v hotelu (**) se snídaněmi
 • 1× zpáteční noc v autokaru
 • Carrara – vstupné do mramorového dolu
 • cestovní pojištění včetně storna
Neobsahuje:
 • vstupné do objektů
 • obědy
 • večeře
 • degustace – ochutnávky

Podmínky k platbě Vám zašleme e-mailem.

Smluvní podmínky (PDF) jsou platné od 25. 5. 2018.

 

 

Poznámka:

Členové ČKAIT mohou požádat příslušnou Oblastní kancelář ČKAIT o příspěvek na odbornou exkurzi. Žadatel musí mít splněny všechny povinnosti vůči Komoře, o příspěvek zažádat sám a žádost vlastnoručně podepsat.

 

Autorizovaná osoba, která platí plný členský příspěvek, si může zažádat o slevu ve výši až 2 000 Kč, při platbě částečného členského příspěvku o slevu ve výši až 500 Kč. V přihlášce je vždy nutné uvést číslo autorizace.

O příspěvek je možno požádat pouze 1x ročně.


Poznámka: Změna programu vyhrazena. 


Údaje účastníka

Fakturační údaje

Údaje účastníka

Další účastníci

Účastník č.#ucastnik_nr#

Odebrat účastníka


 

Kontakt: Mgr. Eva Stropková, tel.: 227 090 211, e-mail: exkurze@ic-ckait.cz
Místo: Itálie – Florencie, Pisa, Carrara, San Gimignano, Siena

Zpět