Kalendář událostí

Přípravný seminář k autorizačním zkouškám - Praha

Od úterý, 17. září 2019 -  08:30
Do středa, 18. září 2019 - 12:30

Hlavní témata semináře:

  • Obsah a aplikace zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů, inženýrů a techniků činných ve výstavbě, a jeho souvislosti.

  • Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

  • Podnikání a závazkové vztahy ve výstavbě: občanský zákoník, zákon o obchodních korporacích, živnostenský zákon, zákon o veřejných zakázkách.

  • České technické normy - zákon o technických požadavcích na výrobky.

 

Cílová skupina:

Seminář je určen žadatelům o autorizaci ČKAIT ve všech oborech. Cílem kurzu je usnadnit zájemcům přípravu k autorizační zkoušce v oblasti závazných právních předpisů, které jsou nutné pro úspěšné absolvování obecné písemné části autorizační zkoušky.

 

Přednášejí:

Dlouholetí specialisté na právní a technické předpisy

 

Časový plán semináře:

1. den:  

8:30 - 9:00 hod.

9:00 - 12:00 hod.

12:00 - 13:00 hod.

13:00 - 16:00 hod.

prezence

školení

přestávka na oběd

školení

2. den:  

8:30 - 12:30 hod.

školení

Konec semináře je orientační.


Dopravní spojení:

metro trasa C, stanice I. P. Pavlova
tram č. 4, 6, 10, 16, 22, stanice I. P. Pavlova

Dům ČKAIT, Sokolská 15, Praha 2

 

Vložné:

3 300 Kč
Cena je uvedena včetně DPH 21 %.

 

Vložné, prosím, uhraďte na účet č. 161782314/0300 nejpozději 14 dnů před termínem konání semináře.


Rozsah pozadavku 14 vydani 2015 stredV ceně kurzu je zdarma publikace "Rozsah požadavků pro ověření znalostí obecně závazných předpisů podle zákona č. 360/1992 Sb.", která je nezbytnou pomůckou k písemnému testu (kromě souboru zkušebních otázek, obsahuje publikace plné znění zákona č. 360/1992 Sb., autorizačního zákona, Profesního a etického řádu ČKAIT, pokyny pro vyplnění žádosti o udělení autorizace a vzor formuláře žádosti, pokyny Autorizační rady ČKAIT k používání testů.)

Pro účastníky - v prodejně ČKAIT 20% sleva na publikace vydávané IC ČKAIT.


Smluvní podmínky:

Organizátor si vyhrazuje právo na změnu přednášejících, místa a data konání z organizačních důvodů. Při neúčasti přihlášené osoby poplatek nevracíme, je možné vyslat náhradníka.

 

Upozornění:

Daňový doklad je vystavován na adresu plátce, uvedenou v přihlašovacím formuláři. Údaje není možné dodatečně měnit!

Daňový doklad obdrží účastník kurzu u prezence.


Údaje účastníka

Fakturační údaje

Údaje účastníka

Další účastníci

Účastník č.#ucastnik_nr#

Odebrat účastníka

 

Místo: Praha - Dům ČKAIT, Sokolská 15

Zpět