Kalendář událostí

Inženýrský den 2019 - HOSPODAŘENÍ VODOU

středa, 24. duben 2019, 10:00 - 14:00

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Český svaz stavebních inženýrů

 

pořádají

 

Inženýrský den 2019 - HOSPODAŘENÍ VODOU


 

PROGRAM:

  • Podpora státu k řešení zmírnění následků sucha, Ing. Jan Kříž, Ministerstvo životního prostředí ČR
  • Opatření k omezení následků sucha a nedostatku vody ve vazbě na změnu klimatu, RNDr. Pavel Punčochář, CSc., Ministerstvo zemědělství ČR
  • Význam vodní eroze pro zanášení a plošné znečištění vodních toků a nádrží v České republice, doc. Ing. Josef Krása, Ph.D., Fakulta stavební ČVUT v Praze, Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství
  • Význam vodních nádrží v období hydrologického sucha, doc. Dr. Ing. Pavel Fošumpaur, Fakulta stavební ČVUT v Praze, Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství
  • Meliorační a revitalizační stavby, nástroj pro hospodaření vodou v krajině, Ing. Adam Vokurka, Ph.D., Fakulta stavební ČVUT v Praze, Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství
  • Využití srážkových vod a recyklace šedých vod a tepla z nich, Ing. Karel Plotěný, Asio spol. s r. o.
  • ....

 

 

 

U příležitosti Inženýrského dne bude vydána stejnojmenná ročenka - Stavební kniha 2019.


Více informací: Termínová listina ČKAIT


 

Kontakt: Středisko vzdělávání a informací ČKAIT
Místo: Historická aula, Fakulta stavební VUT v Brně, Veveří 331/95, 602 00 Brno

Zpět