TECHNOLOGICKÉ FÓRUM: digitalizace – stavební právo mezinárodního stavebního veletrhu FOR ARCH 2019

 

V roce 2019 TECHNOLOGICKÉ FÓRUM slavnostně zahájí 30. ročník mezinárodního stavebního veletrhu FOR ARCH.

 

Jednodenní neformální setkání zástupců investorů, developerů, projektantů, státní správy, samosprávy, akademické obce a vystavovatelů se uskuteční 17. září 2019.

 

CÍLE:

  • ve spolupráci s odbornými partnery položit základ akce, která se stane významným podzimním svátkem českého stavebnictví neodmyslitelně spjatým se stavebním veletrhem FOR ARCH
  • vybudovat platformu pro dialog vedený mezi státní správou a samosprávou na straně jedné a vystavovateli veletrhu FOR ARCH a odborné veřejnosti na straně druhé
  • podpořit vzdělávání, představit související legislativu k aktuálním tématům

HLAVNÍ CÍLOVÉ SKUPINY:

  • státní správa
  • samospráva (investiční odbory, stavební úřady, orgány územního plánování)
  • vystavovatelé veletrhu FOR ARCH
  • městští inženýři, projektanti
  • městští architekti
  • realizační firmy, developeři

TERMÍN / MÍSTO KONÁNÍ:

17. 9. 2019 / Kongresový sál, PVA EXPO PRAHA

 

REGISTRACE:

Registrovat se je možné pod následujícím odkazem forarch_kongres_registrace

 

TECHNOLOGICKÉ FÓRUM 2019 je zařazeno do projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT. Vzdělávací program je hodnocen 1 kreditním bodem.