SEMINÁŘ IC a SVI: Vnitřní prostředí v budovách - vliv stavu konstrukcí a údržby budov na jeho kvalitu


Informační centrum ČKAIT ve spolupráci se Střediskem vzdělávání a informací ČKAIT pořádají seminář zaměřený na tématiku vybraných konstrukcí budov a jejich fyzikálně technické vlastnosti, na vliv provozu a údržby a hlavně na uživatelské důsledky, včetně zdravotní nezávadnosti vnitřního prostředí (výskyt nadměrné vlhkosti, plísní, radonu apod.). Nedílnou součástí je i rozbor souvisejících právních aspektů.

 

Přednášející:

Ing. Hanzalová, Ph.D.; Ing. Víchová; doc. Ing. Čejka, Ph.D.; Dr. Ing. Červenka; Ing. Mathauserová; prof. Ing.Jiránek, Ing. Vyoralová, Ph.D.

 

Program:

14.00–14.15  

Úvod k tématice

Ing. Lenka Hanzalová, Ph.D., ČVUT v Praze, Fakulta stavební, soudní znalec

14.20–14.50  

Technické požadavky na stavby a jejich údržbu v předpisech stavebního práva

Ing. Jitka Víchová, Česká společnost pro stavební právo

14.55–15.25  

Problémy vlhkých konstrukcí - důsledky nefunkční hydroizolace

doc. Ing. Tomáš Čejka, Ph.D., ČVUT v Praze, Fakulta stavební

15.30–16.00  

Následky chyb při realizaci tepelných izolací a při provádění detailů a návazností

Dr. Ing. Leoš Červenka, TERMO+holding.,a.s.

16.05–16.35  

Mikroklimatické podmínky vnitřního prostředí budov (požadavky legislativy, ovlivňující faktory)

Ing. Zuzana Mathauserová, Státní zdravotní ústav

16.40–17.10  

Snižování koncentrace radonu ve stávajících stavbách

prof. Ing. Martin Jiránek, CSc., ČVUT v Praze, Fakulta stavební, soudní znalec

17.15–17.45  

Údržba a revize spalinových cest – funkční a konstrukční požadavky, povinnosti vlastníků

Ing. Zuzana Vyoralová, Ph.D., ČVUT v Praze, Fakulta architektury

Organizace: Středisko vzdělávání a informací ČKAIT – Ivana Peřková, iperkova@ckait.cz, tel.: 227 090 213

Místo konání: posluchárna 1. patro, ČKAIT, Sokolská 15, Praha 2

Termín konání: 16. 1. 2019, od 14 hod.

Seminář je zařazen do celoživotního vzdělávání ČKAIT a je hodnocen 1 kreditním bodem.

Více informací o semináři a formulář pro přihlášení naleznete zde pod tímto odkazem.

Poznámka: Svou neúčast na semináři omlouvejte nejpozději den před termínem konání semináře.

Nejnovější události

Jak nová EU legislativa (z)mění obor vytápění a chlazení? – seminář

17. duben 2024 14:00 - 16:30

Jak nová EU legislativa (z)mění obor vytápění a chlazení? – webinář

17. duben 2024 14:00 - 16:30

Přípravný seminář k autorizačním zkouškám – Praha

23. duben 2024 - 08:3024. duben 2024 - 12:30

Přípravný seminář k autorizačním zkouškám – Praha

14. květen 2024 - 08:3015. květen 2024 - 12:30

Přípravný seminář k autorizačním zkouškám – Brno

14. květen 2024 - 08:3015. květen 2024 - 12:30

Přípravný seminář k autorizačním zkouškám – Praha

27. srpen 2024 - 08:3028. srpen 2024 - 12:30

Přípravný seminář k autorizačním zkouškám – Brno

03. září 2024 - 08:3004. září 2024 - 12:30

Přípravný seminář k autorizačním zkouškám – Praha

17. září 2024 - 08:3018. září 2024 - 12:30