V aktuálním čísle 9/2021 časopisu Stavebnictví si můžete přečíst například tyto články:

 

Sanace a zpevnění svislých zděných konstrukcí

Dosažení optimálních podmínek pro průběh vzájemné interakce injektážní látka – injektovaný materiál vyžaduje dosažení spolehlivého transportu injektážní látky do pórové struktury materiálu. (foto: archiv prof. Ing. Jiřího Witzanyho, DrSc., dr.h.c. a Ing. Radka Ziglera, Ph.D.)

 

Přeložka kanalizační stoky pod Novou Waltrovkou

Při výstavbě administrativního areálu Nová Waltrovka bylo třeba dočasně přeložit stávající hlavní kanalizační stoku. Po zprovoznění Radlické radiály se z ní stane stoka s převahou průtoku splaškových vod. (foto: Metrostav a.s., divize 1)

 

Výstavba lávky v Nymburce

Lávka v Nymburce se štíhlou obloukovou konstrukcí o hlavním rozpětí 103 m má být dokončena v listopadu 2021. Přesun a zdvih jejího konstrukčního dílu hmotnosti 360 t přilákal odbornou i laickou veřejnost. (foto: HTCZ a.s.)

 

Superštíhlé mrakodrapy v New Yorku

Fenomén superštíhlých konstrukcí na Manhattanu v současnosti ztělesňuje dominanta města, věž Central Park Tower. Článek odhaluje ekonomické souvislosti horečného budování miliardářských mrakodrapů. (foto: Gary Hershorn)

 

Další číslo časopisu Stavebnictví vyjde 11. října 2021.
Sanace 02    Obr. 1 MTS Kanalizace Waltrovka 21 7   Obr12 Nymburk Transport   NY Superslims 4 Obr. 1A Bloomberg Gary Hershorn

Nejnovější události

Přípravný seminář k autorizačním zkouškám – Praha

27. srpen 2024 - 08:3028. srpen 2024 - 12:30

Přípravný seminář k autorizačním zkouškám – Brno

03. září 2024 - 08:3004. září 2024 - 12:30

Přípravný seminář k autorizačním zkouškám – Praha

24. září 2024 - 08:3025. září 2024 - 12:30

Přípravný seminář k autorizačním zkouškám – Brno

08. říjen 2024 - 08:3009. říjen 2024 - 12:30

Přípravný seminář k autorizačním zkouškám – Praha

15. říjen 2024 - 08:3016. říjen 2024 - 12:30

Přípravný seminář k autorizačním zkouškám – Brno

12. listopad 2024 - 08:3013. listopad 2024 - 12:30

Přípravný seminář k autorizačním zkouškám – Praha

19. listopad 2024 - 08:3020. listopad 2024 - 12:30

Světová výstava Expo Japonsko

06. duben 2025 - 00:0020. duben 2025 - 00:00