V aktuálním čísle 6–7/2024 časopisu Stavebnictví si můžete přečíst například tyto články:

 

Firma Bratři Prášilové & spol. – stavby mostů

V průběhu 19. století, v souvislosti s rozvojem dopravních staveb, zejména železnice, vznikala řada firem na výrobu mostních a obecně ocelových konstrukcí. Jednou z nich byla libeňská mostárna Bratři Prášilové, kterou založil a vedl inženýr, konstruktér, statik, vynálezce a projektant František Prášil, vynikající osobnost českého stavitelství. (foto: Thomas Ledl 2016, vlastní dílo, CC BY-SA 4,0)

 

Obnova Průmyslového paláce na pražském Výstavišti pokračuje

Dva roky od zahájení náročných prací jsou dokončeny veškeré výkopové práce, byl vybudován suterén pod stavbou levého křídla, byla vztyčena téměř celá ocelová konstrukce levého křídla. Je obnovena polovina ocelové střešní konstrukce střední haly. Byla zrestaurována většina vitráží, v létě se vrátí na původní místo obnovená hodinová věž. (vizualizace: Metrostav)

 

Univerzitní medicínské centrum Lékařské fakulty Univerzity Karlovy (UniMec) – II. etapa

Výstavba Univerzitního medicínského centra Lékařské fakulty UK v Plzni byla zahájena v září 2019. V červenci 2022 byla dokončena a předána objednateli. V nové budově již druhým rokem studují budoucí lékaři. Článek popisuje stavbu z hlediska urbanistického, architektonického a konstrukčního a všímá si dispozičního a provozního řešení. (foto: GEMA a.s.)

 

Tunel Skӓrholmen: Skandinávské know-how provádění masivních monolitických konstrukcí

Vyplatí se české stavební společnosti expandovat a získat zahraniční zkušenosti a know-how? Článek shrnuje, s jakými výzvami bylo třeba se vyrovnat při realizaci betonových konstrukcí části budoucího třetího nejdelšího městského tunelového komplexu na světě. Uvádí specifika provádění monolitických konstrukcí a popisuje práci stavebního inženýra ve Skandinávii. (foto: Jan Faltýnek)

 

Další číslo časopisu Stavebnictví vyjde 13. srpna 2024.
Firma Bratri Prasilove   Obnova Prumysloveho palace   Univerzitni medicinske centrum   Tunel Sk rholmen

Nejnovější události

Konference NOVÝ STAVEBNÍ ZÁKON a digitalizace

20. červen 2024 08:00 - 16:30

Přípravný seminář k autorizačním zkouškám – Praha

27. srpen 2024 - 08:3028. srpen 2024 - 12:30

Přípravný seminář k autorizačním zkouškám – Brno

03. září 2024 - 08:3004. září 2024 - 12:30

Přípravný seminář k autorizačním zkouškám – Praha

24. září 2024 - 08:3025. září 2024 - 12:30

Přípravný seminář k autorizačním zkouškám – Brno

08. říjen 2024 - 08:3009. říjen 2024 - 12:30

Přípravný seminář k autorizačním zkouškám – Praha

15. říjen 2024 - 08:3016. říjen 2024 - 12:30

Přípravný seminář k autorizačním zkouškám – Brno

12. listopad 2024 - 08:3013. listopad 2024 - 12:30

Přípravný seminář k autorizačním zkouškám – Praha

19. listopad 2024 - 08:3020. listopad 2024 - 12:30