V aktuálním čísle 5/2022 časopisu Stavebnictví si můžete přečíst například tyto články:

 

Nová plavecká hala v Lounech

Nově postavená plavecká hala v Lounech má kapacitu 120 osob. Bazén je určen pro celoroční provoz včetně venkovní vířivky. Hala bude nabízet celou řadu služeb pro všechny věkové skupiny včetně bezbariérového přístupu do bazénu až po možnost pořádání plaveckých závodů podle pravidel FINA, jejichž technické a prostorové parametry bazén splňuje.
(foto: archiv dkarchitekti, s.r.o.)

 

Lodní výtah na vodním díle Orlík

Vodní dílo Orlík dostane ke svým šedesátým narozeninám nový lodní výtah pro sportovní plavbu. Modernizace umožní průjezd širšímu spektru lodí za stávajících podmínek. Lodní výtah je v České republice unikátním dílem – přesahuje výšku 70 m a dokáže sportovní lodě přepravit z jedné strany přehrady na druhou během 20 minut po téměř 300 m dlouhé dráze.
(foto: Metrostav a.s., divize 6)

 

Zabezpečení vodního díla Orlík před účinky velkých vod

Příprava tohoto strategického projektu začala povodní v roce 2002. Bylo vypracováno čtrnáct variant různých technických řešení. Jako optimální varianta byla vybrána realizace doplňkového bezpečnostního přelivu se třemi poli chráněnými segmentovými vraty. Detailní model stavby (BIM) umožnil přesnou koordinaci prostorového uspořádání konstrukcí a technologických částí projektu.
(foto: Metrostav a.s., divize 6)

 

Obnova středověké strážní věže zámku Vranov nad Dyjí

Cílem obnovy a konzervace středověké strážní věže bylo především prodloužit životnost památkově chráněného objektu a zachránit a konzervovat všechny dochované historické prvky a konstrukce, včetně zbytků původních povrchových úprav zdí. Osazením chybějících nebo nahrazením poškozených schodišť, stropů a podlahových konstrukcí byla poprvé v historii stavby zpřístupněna věž s vyhlídkou.
(foto: Ladislav Bezděk, arch. Miloslav Hanzl)

 

Další číslo časopisu Stavebnictví vyjde 8. června 2022.
Obr. 1 bazen louny exterier nocni 01 LQ   Obr. 1 MTS Orlik 03 22 8 lodni vytah   Obr. 1 TS Orlik 04 22 3 preliv   Vranov nad Dyji

Nejnovější události

Městské inženýrství – veřejný prostor – seminář

07. prosinec 2022 14:00 - 18:00

Městské inženýrství – veřejný prostor – webinář

07. prosinec 2022 14:00 - 18:00

Přípravný seminář k autorizačním zkouškám – Brno

10. leden 2023 - 08:3011. leden 2023 - 13:00

Přípravný seminář k autorizačním zkouškám – Praha

17. leden 2023 - 08:3018. leden 2023 - 12:30

Přípravný seminář k autorizačním zkouškám – Praha

21. únor 2023 - 08:3022. únor 2023 - 12:30

Přípravný seminář k autorizačním zkouškám – Brno

07. březen 2023 - 08:3008. březen 2023 - 13:00

Přípravný seminář k autorizačním zkouškám – Praha

21. březen 2023 - 08:3022. březen 2023 - 12:30

Přípravný seminář k autorizačním zkouškám – Praha

18. duben 2023 - 08:3019. duben 2023 - 12:30