V aktuálním čísle 5/2022 časopisu Stavebnictví si můžete přečíst například tyto články:

 

Nová plavecká hala v Lounech

Nově postavená plavecká hala v Lounech má kapacitu 120 osob. Bazén je určen pro celoroční provoz včetně venkovní vířivky. Hala bude nabízet celou řadu služeb pro všechny věkové skupiny včetně bezbariérového přístupu do bazénu až po možnost pořádání plaveckých závodů podle pravidel FINA, jejichž technické a prostorové parametry bazén splňuje.
(foto: archiv dkarchitekti, s.r.o.)

 

Lodní výtah na vodním díle Orlík

Vodní dílo Orlík dostane ke svým šedesátým narozeninám nový lodní výtah pro sportovní plavbu. Modernizace umožní průjezd širšímu spektru lodí za stávajících podmínek. Lodní výtah je v České republice unikátním dílem – přesahuje výšku 70 m a dokáže sportovní lodě přepravit z jedné strany přehrady na druhou během 20 minut po téměř 300 m dlouhé dráze.
(foto: Metrostav a.s., divize 6)

 

Zabezpečení vodního díla Orlík před účinky velkých vod

Příprava tohoto strategického projektu začala povodní v roce 2002. Bylo vypracováno čtrnáct variant různých technických řešení. Jako optimální varianta byla vybrána realizace doplňkového bezpečnostního přelivu se třemi poli chráněnými segmentovými vraty. Detailní model stavby (BIM) umožnil přesnou koordinaci prostorového uspořádání konstrukcí a technologických částí projektu.
(foto: Metrostav a.s., divize 6)

 

Obnova středověké strážní věže zámku Vranov nad Dyjí

Cílem obnovy a konzervace středověké strážní věže bylo především prodloužit životnost památkově chráněného objektu a zachránit a konzervovat všechny dochované historické prvky a konstrukce, včetně zbytků původních povrchových úprav zdí. Osazením chybějících nebo nahrazením poškozených schodišť, stropů a podlahových konstrukcí byla poprvé v historii stavby zpřístupněna věž s vyhlídkou.
(foto: Ladislav Bezděk, arch. Miloslav Hanzl)

 

Další číslo časopisu Stavebnictví vyjde 8. června 2022.
Obr. 1 bazen louny exterier nocni 01 LQ   Obr. 1 MTS Orlik 03 22 8 lodni vytah   Obr. 1 TS Orlik 04 22 3 preliv   Vranov nad Dyji

Nejnovější události

Jak nová EU legislativa (z)mění obor vytápění a chlazení? – seminář

17. duben 2024 14:00 - 16:30

Jak nová EU legislativa (z)mění obor vytápění a chlazení? – webinář

17. duben 2024 14:00 - 16:30

Přípravný seminář k autorizačním zkouškám – Praha

23. duben 2024 - 08:3024. duben 2024 - 12:30

Přípravný seminář k autorizačním zkouškám – Praha

14. květen 2024 - 08:3015. květen 2024 - 12:30

Přípravný seminář k autorizačním zkouškám – Brno

14. květen 2024 - 08:3015. květen 2024 - 12:30

Přípravný seminář k autorizačním zkouškám – Praha

27. srpen 2024 - 08:3028. srpen 2024 - 12:30

Přípravný seminář k autorizačním zkouškám – Brno

03. září 2024 - 08:3004. září 2024 - 12:30

Přípravný seminář k autorizačním zkouškám – Praha

17. září 2024 - 08:3018. září 2024 - 12:30