V aktuálním čísle 11/2023 časopisu Stavebnictví si můžete přečíst například tyto články:

 

Rekonstrukce Staroměstského jezu v Praze

Významná technická památka – Staroměstský jez – se dočkala letos v létě rekonstrukce. Šikmý, téměř 320 m dlouhý jez, jenž je součástí vodního díla Smíchov, pochází ze 13. století a leží mezi Sovovými mlýny a Novotného lávkou. Konstrukce jezu tzv. pražského typu je tvořena dřevěnou roštovou konstrukcí s kamennou výplní, která vyčnívá nad dřevěné trámy. (foto: Metrostav a.s.)


Vodní dílo Hostivař – zkapacitnění bezpečnostního přelivu

Na vodním díle Hostivař v Praze byly provedeny stavební úpravy, jejichž účelem bylo zlepšení jeho protipovodňové funkce – schopnost bezpečného převedení návrhové povodně Q10 000. Hlavním nově vybudovaným objektem je nový nehrazený bezpečnostní přeliv v pravém zavázání přehradní hráze a odpadní koryto zaústěné do stávajícího vývaru pod hrází. (foto: archiv Ing. Olgerda Pukla)


Územní studie jezera Medard

Ukončení těžby a následná rekultivace v bývalém povrchovém lomu Medard-Libík u Sokolova vyvolaly diskusi o způsobu budoucího využití území. Urbanistická studie řešeného území jezera Medard je postavena na devíti základních pilířích, jejichž spojujícím prvkem je otevřený přístup k břehové linii po obvodu jezera. (vizualizace: A8000 s.r.o.)


Císařské lázně Karlovy Vary

Záměr postavit lázeňskou budovu vybavenou na světové úrovni, financovanou výhradně z městských prostředků, odsouhlasila karlovarská městská rada v roce 1892. Lázeňský provoz byl zahájen roku 1895. Komplex Císařských lázní byl pro své nesporné historické a umělecké kvality už před rokem 1958 zařazen mezi státem chráněné památky. (foto: archiv Císařské lázně, příspěvková organizace)

 

Další číslo časopisu Stavebnictví vyjde 7. prosince 2023.

 

Staromestskly jez druhá etapa před dokončením   VD Hostivar Obr. 1 DJI 0011   Jezero Medard Ptaci vyhlidka   Cisarske lazne CL pavilon451    

Nejnovější události

Přípravný seminář k autorizačním zkouškám – Praha

27. srpen 2024 - 08:3028. srpen 2024 - 12:30

Přípravný seminář k autorizačním zkouškám – Brno

03. září 2024 - 08:3004. září 2024 - 12:30

Přípravný seminář k autorizačním zkouškám – Praha

24. září 2024 - 08:3025. září 2024 - 12:30

Přípravný seminář k autorizačním zkouškám – Brno

08. říjen 2024 - 08:3009. říjen 2024 - 12:30

Přípravný seminář k autorizačním zkouškám – Praha

15. říjen 2024 - 08:3016. říjen 2024 - 12:30

Přípravný seminář k autorizačním zkouškám – Brno

12. listopad 2024 - 08:3013. listopad 2024 - 12:30

Přípravný seminář k autorizačním zkouškám – Praha

19. listopad 2024 - 08:3020. listopad 2024 - 12:30