V aktuálním čísle 11/2022 časopisu Stavebnictví si můžete přečíst například tyto články:

 

Aquapark Vejsplachy ve Vrchlabí

O výstavbě aquaparku se ve Vrchlabí mluví už skoro čtyřicet let. Sedmihektarový areál Vejsplachy, kde se v současnosti nachází téměř hotová stavba, začalo město budovat před sedmi lety. Vznikla na něm hřiště pro fotbal, atletiku či další sporty a v zimě uměle zasněžované běžecké tratě. Za další tři roky se tamní rybník Kačák změnil na přírodní koupaliště, předtím v něm nebylo možné. Město Vrchlabí pro budoucí bazén vybudovalo inženýrské sítě, cesty i parkoviště a v dubnu 2021 tam byla zahájena výstavbu aquaparku. (vizualizace: Arch. Z. Studio)

 

Využití pozemků s protihlukovými valy pro výrobu energie

Pozemky podél dopravních staveb (silnic, dálnic a železnic) bývají málo využívány. Článek uvádí některé možnosti, jak tyto pozemky s protihlukovými valy a protihlukovými stěnami využít pro výrobu bezemisní energie a umístění dalších souvisejících zařízení. Budování těchto zařízení je součástí řešení, jak nahradit dodávky plynu z Ruska a zvýšit tak energetickou soběstačnost České republiky. (foto: archiv Stavkonsult Praha)

 

Parkovací dům v Dolních Břežanech

Parkovací dům je situován nedaleko od centrální autobusové zastávky, v dosahu objektů občanské vybavenosti, je tedy využitelný pro všechny potenciální uživatele. Hrubá stavba parkovacího domu byla realizována jako železobetonová monolitická konstrukce s nosnými sloupy, jádry, nájezdy a železobetonovými stropními deskami. V parkovacím domě jsou ve všech třech podlažích kolmá a šikmá parkovací stání v celkovém počtu 208 stání. Šikmá stání jsou pod úhlem 75°, jejich délka činí 5,30 m a šířka 2,75 m. (foto: Petr Polák)

 

ČVUT v Praze – prostorová akustika a design akustických interiérů velkých poslucháren

Prostory s označením B280 a B286 jsou největšími přednáškovými sály Fakulty stavební ČVUT v Praze. Kapacita každé z nich je 264 míst. Jejich důležitost je zřejmá již z frontálního uspořádání fasády, kdy jsou řešeny jako patrové objekty vystupující z hlavní hmoty budovy B. Článek představuje zkušenosti odborníků společností AVETON s.r.o. při řešení interiérového designu, akustiky i elektroakustiky. (foto: AVETON s.r.o.)

 

Další číslo časopisu Stavebnictví vyjde 7. prosince 2022.
Vizualizace zdroj Arch. Z. studio Zlín V   Valy Obr.11 NOVY Akumulacni nadrze   Dolni Brezany foto Petr Polak 07DJI 0307 1   Prostorova akustika Obr. 1 celkový pohled

Nejnovější události

Konzervace středověké torzální architektury (technologie a stavební praxe) – seminář

12. duben 2023 14:00 - 18:00

Konzervace středověké torzální architektury (technologie a stavební praxe) – webinář

12. duben 2023 14:00 - 18:00

Přípravný seminář k autorizačním zkouškám – Praha

18. duben 2023 - 08:3019. duben 2023 - 12:30

Přípravný seminář k autorizačním zkouškám – Praha

09. květen 2023 - 08:3010. květen 2023 - 12:30

Přípravný seminář k autorizačním zkouškám – Brno

16. květen 2023 - 08:3017. květen 2023 - 13:00

Přípravný seminář k autorizačním zkouškám – Praha

29. srpen 2023 - 08:3030. srpen 2023 - 12:30

Přípravný seminář k autorizačním zkouškám – Brno

05. září 2023 - 08:3006. září 2023 - 13:00

Přípravný seminář k autorizačním zkouškám – Praha

19. září 2023 - 08:3020. září 2023 - 12:30