V aktuálním čísle 10/2022 časopisu Stavebnictví si můžete přečíst například tyto články:

 

Výstavba 2. etapy západního městského okruhu v Plzni

Městský okruh v úseku Křimická – Karlovarská v západní části města Plzně propojí v roce 2023 nejrozsáhlejší průmyslovou zónu města s velkými sídlišti. Součástí projektu je i 1,2 km dlouhá estakáda SO 12O2 přes inundační území Mže. Projekt je zajímavý rozmanitostí stavebních objektů, ale i rozsahem – jde o největší současnou dopravní stavbu v západních Čechách. Stavba zahrnuje mj. 3 křižovatky, 4 mosty, 3 biokoridory, 5 protihlukových stěn, 2 mimoúrovňové křižovatky a 1 šestiramennou okružní křižovatku. (foto: J. Zahradník – GardenCinema.cz)

 

Rekonstrukce Dolnolučanského tunelu

Dolnolučanský železniční tunel vyžaduje již delší dobu, vzhledem ke špatnému technickému stavu při zajištění bezpečnosti provozu v zimním období, mimořádnou pozornost. Jedná se o jednokolejný tunel délky 82,5 m, který se nachází mezi stanicemi Jablonecké paseky a Lučany nad Nisou jen 260 m od hranice Chráněné krajinné oblasti Jizerské Hory. Cílem článku je ukázat principy návrhu technického řešení i mechanismy rozhodování při řešení nejistot spojených s celou řadou neznámých okrajových podmínek a z nich vyplývajících rizik. V souvislosti s rekonstrukcemi historických dopravních tunelů tak vzniká v oblasti podzemních staveb tak trochu „nový obor“. (foto: SAGASTA s.r.o.)

 

Záchrana historického kamenného mostu u Poniklé

Při plánované rekonstrukci historického tříobloukového kamenného mostu bylo na základě provedeného diagnostického průzkumu rozhodnuto o jeho zbourání. Průzkum se však soustředil pouze na prokázání degradace materiálu. Bourání nakonec bylo zastaveno s tím, že se most bude rekonstruovat a zachová se jeho historická hodnota. Pro kamenné zděné oblouky byl vyvinut jednoduchý materiálový model a specializovaný konečný prvek, který lze použít k ověření konstrukce podle dostupných normových podmínek. Ve vývoji je rozšíření nelineárního modelu na 3D. Aplikace na další obloukové kamenné mosty je jednoduchá. (foto: ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra mechaniky)

 

Oldřich Starý, přední teoretik naší moderní architektury

Tento vynikající architekt, vysokoškolský profesor a poválečného rektora ČVUT v Praze je možné považovat vedle teoretika Karla Teigeho za jednu z vůdčích osobností naší meziválečné funkcionalistické avantgardy. Byl autorem programového manifestu Za novou architekturu. Spolu s grafikem, designérem a teoretikem umění Ladislavem Sutnarem editoval mj. publikaci Nejmenší dům, představující osmnáct projektů úsporného moderního rodinného bydlení samostatných i řadových domů. Projektoval rodinné, nájemní i obytné domy a známy jsou návrhy čtyř jeho funkcionalistických domů pro pražskou kolonii Baba. (foto: autor neznámý, volné dílo)

 

Další číslo časopisu Stavebnictví vyjde 9. listopadu 2022.
Estakáda Křimická   Dolnolučanský tunel skalní zářez před portálem   Most v Poniklé   Oldřich Starý

Nejnovější události

Přípravný seminář k autorizačním zkouškám – Praha

27. srpen 2024 - 08:3028. srpen 2024 - 12:30

Přípravný seminář k autorizačním zkouškám – Brno

03. září 2024 - 08:3004. září 2024 - 12:30

Přípravný seminář k autorizačním zkouškám – Praha

24. září 2024 - 08:3025. září 2024 - 12:30

Přípravný seminář k autorizačním zkouškám – Brno

08. říjen 2024 - 08:3009. říjen 2024 - 12:30

Přípravný seminář k autorizačním zkouškám – Praha

15. říjen 2024 - 08:3016. říjen 2024 - 12:30

Přípravný seminář k autorizačním zkouškám – Brno

12. listopad 2024 - 08:3013. listopad 2024 - 12:30

Přípravný seminář k autorizačním zkouškám – Praha

19. listopad 2024 - 08:3020. listopad 2024 - 12:30

Světová výstava Expo Japonsko

06. duben 2025 - 00:0020. duben 2025 - 00:00