Svaz českých knihkupců a nakladatelů

SCKN logo

Prohlášení SČKN k návrhu ministerstva financí, který by vedl k navýšení DPH na knihy: Hrozí poškození knižního trhu!

 

12. dubna 2023, PrahaSvaz českých knihkupců a nakladatelů je zneklidněn záměrem zvýšit DPH na knihy (přeřazením z 10 do minimálně 14% sazby) a obává se, že snížení dostupnosti knih by se promítlo do nižší čtenářské gramotnosti u dětí, do horší dostupnosti naučných a odborných knih a do menší nabídky knižních titulů obecně.

 

„Proti snaze ministra financí zvýšit DPH na knihy jsme se jako Svaz českých knihkupců a nakladatelů ohradili už v lednu. Následně potom předseda vlády Petr Fiala v rozhovoru 16. 2. 2023 výslovně prohlásil, že vláda nezvýší DPH na knihy a tisk. Pokud bychom vycházeli z předpokladu, že názor předsedy vlády má větší váhu než názor ministra financí, nemělo by ke zvýšení DPH na knihy dojít. Je třeba ale každopádně zdůraznit dva zásadní dopady, které by znovunavržené zvýšení mělo:

1. Český nakladatel by v tom případě měl z hlediska DPH nejhorší podmínky v Evropě, ne-li dokonce na celém světě. Čím jsme si to, proboha, zasloužili?

2. Vánoční trh ukázal, že při zdražení knih zůstává celková tržba za knihy zhruba stejná. Prodá se pak ale méně kusů knih. To zároveň znamená, že zvýšenou DPH na knihy nelze vybrat od zákazníků. Knižní trh by tak ročně přišel cca o 300 milionů korun. Taková ztráta ho nenávratně poškodí a znemožní investice, což se v budoucnu projeví dalším úpadkem. Nepochybně to bude znamenat i krachy a ukončení činnosti řady subjektů.

 

Chtěl bych proto ministra financí Zbyňka Stanjuru poprosit, aby už konečně přestal strašit nás i čtenáře, a nechal nás pracovat,“ uvádí jménem představenstva SČKN jeho předseda Martin Vopěnka.


PROHLÁŠENÍ SČKN Z 11. 1. 2023:

Svaz českých knihkupců a nakladatelů je zneklidněn záměrem navýšit nejnižší sazbu DPH a tím zvýšit DPH i na knihy. ČR by se tím vydala opačným směrem, než jakým se ubírá Evropa. EU nedávno umožnila všem členským zemím zavést až nulovou sazbu DPH na knihy a v posledních letech DPH na knihy v Evropě dlouhodobě klesá – naposledy snížilo sazbu Bulharsko. S nově plánovanou sazbou DPH by se tak český knižní trh ocitl pod nejvyšším zdaněním v celé EU (s výjimkou Dánska, které ale vybranou DPH investuje v plné výši do nákupů knihoven a podpůrných programů).


Následné snížení dostupnosti knih by se promítlo do nižší čtenářské gramotnosti u dětí, do horší dostupnosti naučných a odborných a do nižší nabídky knižních titulů obecně. To by mělo za následek i snížení konkurenceschopnosti naší ekonomiky. Celkově by nás tento krok degradoval na zemi, která si neváží vzdělanosti a kultury.


Věříme však, že se jednalo jen o nešťastnou úvahu, a vláda od svého záměru pod tíhou argumentů ustoupí. Jsme připraveni být jí v této diskusi korektním partnerem a odborným garantem.


Jménem SČKN
Ing. Martin Vopěnka, předseda

Nejnovější události

Přípravný seminář k autorizačním zkouškám – Praha

27. srpen 2024 - 08:3028. srpen 2024 - 12:30

Přípravný seminář k autorizačním zkouškám – Brno

03. září 2024 - 08:3004. září 2024 - 12:30

Přípravný seminář k autorizačním zkouškám – Praha

24. září 2024 - 08:3025. září 2024 - 12:30

Přípravný seminář k autorizačním zkouškám – Brno

08. říjen 2024 - 08:3009. říjen 2024 - 12:30

Přípravný seminář k autorizačním zkouškám – Praha

15. říjen 2024 - 08:3016. říjen 2024 - 12:30

Přípravný seminář k autorizačním zkouškám – Brno

12. listopad 2024 - 08:3013. listopad 2024 - 12:30

Přípravný seminář k autorizačním zkouškám – Praha

19. listopad 2024 - 08:3020. listopad 2024 - 12:30

Světová výstava Expo Japonsko

06. duben 2025 - 00:0020. duben 2025 - 00:00