Konference NOVÝ STAVEBNÍ ZÁKON A DIGITALIZACE

 

Informační centrum ČKAIT Vás zve na konferenci NOVÝ STAVEBNÍ ZÁKON a digitalizace, která se koná dne 20. června 2024 na ČZU v Praze 6-Suchdole.

Hlavním cílem konference je přinést účastníkům aktuální informace o novém stavebním zákoně.

  nsz červen

 

Konference navazuje na úspěšnou konferenci Nový stavební zákon ze dne 26. ledna 2024.

 

Témata konference:

  • Nový stavební zákon na úseku územního plánování – aktuální informace
  • Nový stavební zákon na úseku stavebního řádu – aktuální informace
  • Účinnost stavebního zákona a přechodné období
  • Prováděcí právní předpisy - vyhlášky
  • Změny související s novelou liniového zákona

Přednášejí ředitelé odborů MMR a spoluautoři nového stavebního zákona a jeho dílčích novel:

  • Ing. Žanet Hadžić, CSc.
  • JUDr. Aleš Mácha, Ph.D.
  • Ing. Roman Vodný, Ph.D.
  • Ing. arch. Petr Klán

 

Účast je možná prezenční i online formou. 

 

Více se dozvíte v pozvánce nebo na www.konferencensz.cz.


Konference je zařazena do programu Celoživotního vzdělávání ČKAIT a ČKA a je ohodnocena 1 kreditním bodem.

Nejnovější události

Konference NOVÝ STAVEBNÍ ZÁKON a digitalizace

20. červen 2024 08:00 - 16:30

Přípravný seminář k autorizačním zkouškám – Praha

27. srpen 2024 - 08:3028. srpen 2024 - 12:30

Přípravný seminář k autorizačním zkouškám – Brno

03. září 2024 - 08:3004. září 2024 - 12:30

Přípravný seminář k autorizačním zkouškám – Praha

24. září 2024 - 08:3025. září 2024 - 12:30

Přípravný seminář k autorizačním zkouškám – Brno

08. říjen 2024 - 08:3009. říjen 2024 - 12:30

Přípravný seminář k autorizačním zkouškám – Praha

15. říjen 2024 - 08:3016. říjen 2024 - 12:30

Přípravný seminář k autorizačním zkouškám – Brno

12. listopad 2024 - 08:3013. listopad 2024 - 12:30

Přípravný seminář k autorizačním zkouškám – Praha

19. listopad 2024 - 08:3020. listopad 2024 - 12:30