Konference NOVÝ STAVEBNÍ ZÁKON A SOUVISEJÍCÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY

 

Informační centrum ČKAIT Vás zve na konferenci NOVÝ STAVEBNÍ ZÁKON a související právní předpisy, která se koná dne 26. ledna 2024 na ČZU v Praze 6-Suchdole.

Hlavním cílem konference je přinést účastníkům aktuální informace o novém stavebním zákoně na úseku územního plánování a stavebního řádu.

  NOVY STAV ZAKON leden 24 

Důraz je kladen na přechodná ustanovení a vyhlášky provádějící nový stavební zákon. Zazní též informace o novele liniového zákona a o s ní související novele stavebního zákona.

 

Přednášejí ředitelé odborů MMR a spoluautoři nového stavebního zákona a jeho dílčích novel.

 

Konference navazuje na úspěšnou konferenci Nový stavební zákon ze dne 22. června 2023.

 

Témata konference:

  • Nový stavební zákon na úseku územního plánování – aktuální informace
  • Nový stavební zákon na úseku stavebního řádu – aktuální informace
  • Účinnost stavebního zákona a přechodné období
  • Prováděcí právní předpisy - vyhlášky
  • Změny související s novelou liniového zákona

Přednášejí ředitelé odborů MMR a spoluautoři nového stavebního zákona a jeho dílčích novel:

  • Ing. Žanet Hadžić, CSc.
  • JUDr. Aleš Mácha, Ph.D.
  • Ing. Roman Vodný, Ph.D.

 

Účast je možná prezenční i online formou. 

 

Více se dozvíte v pozvánce nebo na webových stránkách konference.


Konference je zařazena do programu Celoživotního vzdělávání ČKAIT a je ohodnocena 1 kreditním bodem.

Nejnovější události

Přípravný seminář k autorizačním zkouškám – Praha

27. srpen 2024 - 08:3028. srpen 2024 - 12:30

Přípravný seminář k autorizačním zkouškám – Brno

03. září 2024 - 08:3004. září 2024 - 12:30

Přípravný seminář k autorizačním zkouškám – Praha

24. září 2024 - 08:3025. září 2024 - 12:30

Přípravný seminář k autorizačním zkouškám – Brno

08. říjen 2024 - 08:3009. říjen 2024 - 12:30

Přípravný seminář k autorizačním zkouškám – Praha

15. říjen 2024 - 08:3016. říjen 2024 - 12:30

Přípravný seminář k autorizačním zkouškám – Brno

12. listopad 2024 - 08:3013. listopad 2024 - 12:30

Přípravný seminář k autorizačním zkouškám – Praha

19. listopad 2024 - 08:3020. listopad 2024 - 12:30

Světová výstava Expo Japonsko

06. duben 2025 - 00:0020. duben 2025 - 00:00