MP900362858

Navrhování, teorie, průzkumy

Způsob stanovení měrné kapacity vodní páry ve stavebních materiálech
Jaroslav Řehánek, CSI, a. s. Praha
Popis způsobu stanovení měrné (poměrné) kapacity vodní páry materiálů, což je veličina potřebná pro řešení vlhkostních problémů ve stavebních konstrukcích v časově proměnlivých podmínkách. Popsaný způsob se odlišuje od Fokinova grafického způsobu tím, že se uplatňuje analytický způsob. Způsob řešení je ukázán na příkladu.
 
Tepelnětechnické hodnocení spádových vrstev z tepelné izolace v plochých střechách
Josef Remeš; Lukáš Hejný, VUT v Brně, Fakulta stavební
Tepelnětechnický návrh a porovnání způsobů hodnocení součinitele prostupu tepla u skladeb plochých střech, kde jsou pro spádovou vrstvu použity dílce z tepelněizolačních materiálů.
 

Podpora a motivace

Zateplování budov stále na vzestupu
František Vörös, konzultant Sdružení EPS ČR
V krizí postiženém stavebnictví vykazuje segment zateplování budov trvale vzestupný trend. Nezbytnost snižování emisí CO2 a vyšší energetické efektivnosti budov budou i v budoucnu příznivě nakloněny zateplování budov. Pro tento účel bude možno čerpat prostředky ze stávajících fondů pro rok 2012, zejména z programu Zelená úsporám. Kritické období začátkem roku 2013 je nutno překonat vyšším čerpáním finančních prostředků z fondů EU.
 

Materiály a výrobky pro stavby

Štúdia úspor potreby tepla na vykurovanie zasklením so zvýšenou priepustnosťou energie slnečného žiarenia
Ivan Chmúrny, Stavebná fakulta STU v Bratislave
Analýza potreby tepla na vykurovanie pri rodinnom dome v závislosti od tepelnotechnických a optických vlastností trojskiel. Vplyv g-hodnoty trojskla. Kvantifikácia podľa normalizovaného hodnotenia v STN 73 0540.
 
Software HESCOnet®
 
Polyfunkční ventilační a chladicí jednotka LWZ 304/404 SOL
 

Právo, technické předpisy, normy a doporučení

Přehled vybraných ČSN vydaných v listopadu 2011
Miloslava Syrová, ÚNMZ
Návrhové podmínky pro tepelné soustavy v budovách využívajících elektricky poháněných tepelných čerpadel samotných nebo v kombinaci s jinými tepelnými zdroji. Požadavky pro požární klapky. Definice a značky pro zabudované vodní velkoplošné otopné a chladicí soustavy.
 
Komentář k ČSN 73 0540. Doplněk k publikaci TEPELNÁ OCHRANA BUDOV po revizi ČSN 73 0540-2:2011
Jiří Šála, ŠÁLA – MODI Praha
V říjnu 2011 byla vydána revize ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky, která nahradila normu stejného označení z dubna 2007. Zpracovatelé jsou Jan Tywoniak a Zbyněk Svoboda ve spolupráci s Tomášem Matuškou. Změny zavedené revizí této normy vyžadují alespoň stručné doplnění Komentáře z roku 2008. Samozřejmě neplatí přímé citace z předchozího znění normy, nicméně obsah požadavků zůstává buď zachován, nebo je změněn podle následujícího doplnění Komentáře.
 

Provádění a jakost staveb, provoz budov

Zajímavosti a novinky v certifikaci tepelně izolačních systémů
Václav Hadrava, Technický a zkušební ústav stavební Praha, s. p.
Proces certifikace výrobků se vždy řídí normativními dokumenty, které by měly jasně a striktně určovat postupy zkoušek a hodnocení. Tak je tomu i v případě tepelněizolačních systémů. Za exaktní metodikou se nicméně mohou skrývat i různé variace a zajímavé detaily, jejichž znalost je často velkou (i konkurenční) výhodou. Předpisy pro posuzování tepelněizolačních systémů jsou navíc velmi živé, stále upravovány a vylepšovány. Kromě výše uvedeného se proto článek věnuje i novinkám v tomto oboru.
 

Energetické úspory, ekonomika, efektivnost

Energetický plán do roku 2050: Bezpečná, konkurenceschopná a nízkouhlíková energetika je možná
 
Trend cen energií v roce 2012
Milan Cikánek, nezávislý konzultant ČKAIT
Ekonomické výhody snižování energetické náročnosti budov, vlivy rychlejšího růstu cen energií oproti celkové inflaci. Porovnání cen z dlouhodobého hlediska a jejich předpokládaný vývoj.
 

Pasivní domy

Historie panelových dřevostaveb
Luděk Liška, EUROPANEL, s. r. o.
Pojem dřevostavba je dnes skloňován ve všech médiích a jejich popularita stále roste. Co ale víme o historii moderních prefabrikovaných dřevostaveb? Proč a kdo je vymyslel? Víte, že jedna ze dvou největších továren na světě na jejich výrobu byla v Čechách? Jak ovlivnil dřevostavby jeden z nejslavnějších architektů Frank Lloyd Wright a co měl s prefabrikovanými dřevostavbami společného Albert Einstein? Pokud chcete vědět více, prosím čtěte.
 

Vzdělávání – konference – recenze

Wienerberger fórum
Začal další Rok netopýra
4. ročník mezinárodní přehlídky energeticky úsporných návrhů
Střechy Praha a Solar Praha 2012 s rekordní návštěvností
 

Informační servis

Zahraniční veletrhy a výstavy – duben – červen 2012
Obsah 14. ročníku (2011)
Autorský rejstřík 2011
Zahraniční výběr
Digitální agenda: Komise zahajuje konzultaci ohledně rozsáhlého rozšiřování osvětlení LED v Evropě
 

Informace ČKAIT

Slovenská stavebná vedecko-technická spoločnosť informuje
Seminář IC ČKAIT
Semináře OK ČKAIT
 

Informace Sdružení EPS

Představujeme členskou základnu – BACHL, spol. s r. o., Modřice u Brna

Nejnovější události

Přípravný seminář k autorizačním zkouškám – Praha

27. srpen 2024 - 08:3028. srpen 2024 - 12:30

Přípravný seminář k autorizačním zkouškám – Brno

03. září 2024 - 08:3004. září 2024 - 12:30

Přípravný seminář k autorizačním zkouškám – Praha

24. září 2024 - 08:3025. září 2024 - 12:30

Přípravný seminář k autorizačním zkouškám – Brno

08. říjen 2024 - 08:3009. říjen 2024 - 12:30

Přípravný seminář k autorizačním zkouškám – Praha

15. říjen 2024 - 08:3016. říjen 2024 - 12:30

Přípravný seminář k autorizačním zkouškám – Brno

12. listopad 2024 - 08:3013. listopad 2024 - 12:30

Přípravný seminář k autorizačním zkouškám – Praha

19. listopad 2024 - 08:3020. listopad 2024 - 12:30

Světová výstava Expo Japonsko

06. duben 2025 - 00:0020. duben 2025 - 00:00