Kalendář událostí

Konference NOVÝ STAVEBNÍ ZÁKON a digitalizace

čtvrtek, 20. červen 2024, 08:00 - 16:30

Cílem konference je seznámit účastníky s novým stavebním zákonem ve znění všech jeho novel v oblasti územního plánování i stavebního řádu a s důrazem na digitalizaci řízení a nové prováděcí právní předpisy.

  nsz červen

Konference navazuje na úspěšnou konferenci Nový stavební zákon ze dne 26. ledna 2024.

Témata konference:

  • Nový stavební zákon na úseku územního plánování – aktuální informace
  • Nový stavební zákon na úseku stavebního řádu – aktuální informace
  • Účinnost stavebního zákona a přechodné období
  • Prováděcí právní předpisy - vyhlášky
  • Změny související s novelou liniového zákona

Přednášejí ředitelé odborů MMR a spoluautoři nového stavebního zákona a jeho dílčích novel:

  • Ing. Žanet Hadžić, CSc.
  • JUDr. Aleš Mácha, Ph.D.
  • Ing. Roman Vodný, Ph.D.
  • Ing. arch. Petr Klán

Účast je možná prezenční i online formou. 

Více se dozvíte v pozvánce nebo na webových stránkách konference.


Konference je zařazena do programu Celoživotního vzdělávání ČKAIT a ČKA a je ohodnocena 1 kreditním bodem.

Místo: Česká zemědělská univerzita v Praze, Kongresový sál – Knihovna, Kamýcká 1218, 165 00 Praha-Suchdol

Zpět