Kalendář událostí

Přípravný seminář k autorizačním zkouškám – Praha

Od úterý, 19. březen 2024 -  08:30
Do středa, 20. březen 2024 - 12:30

Hlavní témata semináře:

  • Obsah a aplikace zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů, inženýrů a techniků činných ve výstavbě, a jeho souvislosti.

  • Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

  • Podnikání a závazkové vztahy ve výstavbě: občanský zákoník, zákon o obchodních korporacích, živnostenský zákon a zákon o veřejných zakázkách.

  • České technické normy – zákon o technických požadavcích na výrobky.

Cílová skupina:

Seminář je určen žadatelům o autorizaci ČKAIT ve všech oborech. Cílem kurzu je usnadnit zájemcům přípravu k autorizační zkoušce v oblasti závazných právních předpisů, které jsou nutné pro úspěšné absolvování obecné písemné části autorizační zkoušky.

 

Přednášejí:

Dlouholetí specialisté na právní a technické předpisy.

 

Časový plán semináře:

1. den:  

8:30 – 9:00 hod.

9:00 – 12:00 hod.

12:00 – 13:00 hod.

13:00 – 16:00 hod.

prezence

školení

přestávka na oběd

školení

2. den:  

8:30 – 12:30 hod.

školení

Konec semináře je orientační.


Dopravní spojení:

metro trasa C, stanice I. P. Pavlova
tram č. 4, 6, 10, 16, 22, stanice I. P. Pavlova

Dům ČKAIT, Sokolská 15, Praha 2

 

Vložné:

4 500 Kč
Cena je uvedena včetně DPH 21 %.

Vložné prosím uhraďte na účet č. 161782314/0300 nejpozději 14 dnů před termínem konání semináře.

Identifikace platby: jméno účastníkaVS a SS (generovány po přihlášení).

Daňový doklad je vystavován na adresu plátce uvedenou v přihlašovacím formuláři a účastník kurzu jej obdrží u prezence.

 

Kontaktní osoba:

BSc. Klára Vojtová, tel.: +420 227 090 501, e-mail: seminare@ic-ckait.cz

 


V ceně kurzu je zdarma publikace "Rozsah požadavků pro ověření znalostí obecně závazných předpisů podle zákona č. 360/1992 Sb.", která je nezbytnou pomůckou k písemnému testu (kromě souboru zkušebních otázek obsahuje publikace plné znění zákona č. 360/1992 Sb., autorizačního zákona, Profesního a etického řádu ČKAIT, pokyny Autorizační rady ČKAIT k používání testů, pokyny pro vyplnění žádosti o udělení autorizace a vzor formuláře žádosti).

Pro účastníky – v prodejně ČKAIT 20% sleva na publikace vydávané IC ČKAIT.


Smluvní podmínky:

Organizátor si vyhrazuje právo na změnu přednášejících, místa a data konání z organizačních důvodů. Při neúčasti přihlášené osoby poplatek nevracíme, je možné vyslat náhradníka.

 

 Kapacita semináře naplněna.

Místo: Praha – Dům ČKAIT, Sokolská 15

Zpět