Kalendář událostí

Jak projektovat kompresorové stanice efektivně a moderně – seminář

středa, 14. únor 2024, 14:00 - 18:00

Informační centrum ČKAIT ve spolupráci s OK Praha ČKAIT pořádá seminář

Jak projektovat kompresorové stanice efektivně a moderně

 

14. 2. 2024 14:00–18:00


Cílem semináře je seznámit posluchače se správným postupem při projektování kompresorových stanic, s alternativními technologiemi a možnostmi dosažení energetických úspor.

 

Stlačený vzduch je klíčovým médiem, používaným v mnoha (nejen) výrobních procesech. Proto jsou zařízení pro jeho výrobu a distribuci nedílnou součástí výrobních prostorů. Výroba a úprava stlačeného vzduchu hrají zásadní roli pro další následné procesy a správný návrh těchto systémů je základem pro bezproblémové fungování příslušné technologie. V průmyslových závodech tvoří stlačený vzduch v 20 – 30 % celkové spotřeby elektrické energie, v závislosti na charakteru výroby. Nesprávný návrh a realizace systému stlačeného vzduchu mohou mnohonásobně zvýšit náklady na elektrickou energii.

 

Přednáška je vhodná pro všechny projektanty a techniky, kteří se zabývají návrhem a stavbou zařízení pro výrobu stlačeného vzduchu nebo řeší umístění a provoz kompresorových stanic jako součást větších technologických celků ve výrobním procesu. 

 

TÉMATA PŘEDNÁŠKY:

  1. Zásady projektování kompresorové stanice

  2. Správná volba technologie pro energetické úspory

  3. Technologie pro alternativní zdroje energie

  4. Příklady

 

PŘEDNÁŠEJÍCÍ:

Ing. Jan Černý, Tomáš Dejmek, Ing. Filip Jeník

 

ODBORNÝ GARANT:

Ing. Filip Jeník

 

ORGANIZAČNÍ GARANT:

Ing. Šárka Janoušková, ředitelka Informační centrum ČKAIT, s.r.o.

 

KONTAKTNÍ OSOBA:

Ing. Miroslava Rychetská tel.: 227 090 224, e-mail: mrychetska@ic-ckait.cz

 

Akce je akreditována v rámci projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT. Účast je ohodnocena 1 kreditním bodem.


PŘIHLÁŠENÍ: na termínové listině ČKAIT


 

Kontakt: Kontaktní osoba: Ing. Miroslava Rychetská tel.: 227 090 224, e-mail: mrychetska@ic-ckait.cz
Místo: posluchárna 1.patro v budově ČKAIT Praha 2, Sokolská 15

Zpět