Kalendář událostí

Městské inženýrství – veřejný prostor – webinář

středa, 7. prosinec 2022, 14:00 - 18:00

Informační centrum ČKAIT ve spolupráci s OK ČKAIT Praha pořádá webinář

Městské inženýrství – veřejný prostor

 

7. 12. 2022 14:00–18:00


Tématem webináře je veřejný prostor a technická infrastruktura ve městech. Přednášející se zaměří na následující oblasti: technická infrastruktura v územně plánovací dokumentaci, kategorizace vedení, schéma sítí, způsoby vedení, vedení v uličním profilu, odstupové vzdálenosti, ochranná a bezpečnostní pásma, koordinace TI s veřejnou zelení, TI při navrhovaní nových veřejných prostranství či revitalizaci stávajících, provozní a funkční limity TI, bezbariérové úpravy veřejného prostoru v návaznosti na materiály pochozích ploch, ochrana stromů a veřejné zeleně, předzahrádky a mobiliář. V přednáškách nebudou chybět zkušenosti s řešením problémů v praxi.

PROGRAM:

  1. Technická infrastruktura ve veřejném prostoru, vztah TI a zeleně – Ing. Zuzana Vyoralová, Ph.D., ČVUT v Praze, Fakulta architektury
  2. Navrhování, realizace a provoz TI ve veřejném prostoru – Ing. Petr Hrdlička

  3. Přístupnost a bezpečnost ve veřejném prostoru – Ing. Jana Košťálová

PŘEDNÁŠEJÍCÍ:

Ing. Zuzana Vyoralová, Ph.D., Ing. Petr Hrdlička, Ing. Jana Košťálová

 

ODBORNÝ GARANT:

Petr Javorik, IT specialista, tel: 227 090 218

 

KONTAKTNÍ OSOBA:

Ing. Miroslava Rychetská tel.: 227 090 224, e-mail: mrychetska@ic-ckait.cz


PŘIHLÁŠENÍ: na termínové listině ČKAIT


 

Kontakt: Kontaktní osoba: Ing. Miroslava Rychetská tel.: 227 090 224, e-mail: mrychetska@ic-ckait.cz
Místo: online

Zpět