Kalendář událostí

Seminář: Provedení výkresové dokumentace staveb

čtvrtek, 25. listopad 2021, 14:00 - 18:00

Informační centrum ČKAIT ve spolupráci s OK ČKAIT Praha pořádá 

 

Seminář: Provedení výkresové dokumentace staveb

 

25. 11. 2021 14:00–18:00


Anotace:

Seminář je zaměřen na provedení výkresové dokumentace pozemních staveb. Probrány budou jak související právní předpisy, včetně požadavků z nich vyplývajících, obsah a rozsah dokumentace, tak i řešení v praxi. Důraz bude kladen na provedení dokumentace a také na její nedostatky, které se v různých stupních stavebního řízení nejčastěji vyskytují.

 

Přednášejí:

Ing. Lenka Hanzalová, Ph.D., Ing. Vladimíra Helebrantová, Ing. Zuzana Rácová, Ph.D., Ing. Aneta Libecajtová, Ph.D.

 

Obsah:

1. Zahájení, úvod do tématiky – Ing. Lenka Hanzalová, Ph.D., ČVUT v Praze, Fakulta stavební, soudní znalec

2. Požadavky závazných právních předpisů na dokumentaci a jejich aplikace v praxi – Ing. Vladimíra Helebrantová, Česká společnost pro stavební právo

  • pojmy – stavba, změna stavby, soubor staveb, změna stavby před jejím dokončením
  • požadavky stanovené stavebním zákonem
  • požadavky stanovené prováděcími vyhláškami
  • příklady z praxe

3. Stávající stav zakreslování stavebních konstrukcí a požadavky na obsah projektové dokumentace – Ing. Zuzana Rácová, Ph.D., ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Ing. Aneta Libecajtová, Ph.D., ČVUT v Praze, Fakulta stavební

  • základní principy zakreslování a kótování
  • rozdíly a změny v zakreslování stavebních konstrukcí v důsledku změn základních norem pro zakreslování
  • nejčastější chyby a nedostatky v PD

 

Akce je akreditována v rámci projektu Celoživotního vzdělávání ČKAIT. Účast je ohodnocena 1 kreditním bodem.

 

Organizační garant:

Ing. Šárka Janoušková, ředitelka Informační centrum ČKAIT, s.r.o.


Dopravní spojení:

metro trasa C, stanice I. P. Pavlova
tram č. 4, 6, 10, 16, 22, stanice I. P. Pavlova

Dům ČKAIT, Sokolská 15, Praha 2


PŘIHLÁŠENÍ: na termínové listině ČKAIT


 

Kontakt: Ing. Miroslava Rychetská tel.: 227 090 224, e-mail: mrychetska@ic-ckait.cz
Místo: Dům ČKAIT, posluchárna 1. patro, Sokolská 15, Praha 2

Zpět