Kalendář událostí

webinář: Příčiny zvýšené vlhkosti historických staveb a šetrné metody nápravy stavu

středa, 3. březen 2021, 14:00 - 18:00

Informační centrum ČKAIT ve spolupráci s OK ČKAIT Praha pořádá webinář

 

Příčiny zvýšené vlhkosti historických staveb a šetrné metody nápravy stavu

3. 3. 2021 14:00–18:00


 

Webinář je zaměřen na zjišťování příčin a jejich odstraňování u historických staveb, praktické příklady.

 

PROGRAM:

  • Principy odvodu zemní vlhkosti u neizolovaných historických staveb
  • Hlavní příčiny poškození historických neizolovaných staveb zvýšenou zemní vlhkostí
  • Typické projevy poškození historických neizolovaných staveb zvýšenou zemní vlhkostí
  • Rozpor mezi některými soudobými a šetrnými postupy sanace zvýšené vlhkosti historických staveb
  • Soubor příkladů uplatnění šetrných metod v praxi

 

PŘEDNÁŠEJÍCÍ:

Ing. Dagmar Michoinová, Ph.D. – odbor technologické laboratoře NPÚ, Ing. arch. Miloslav Hanzl – projektant se zaměřením na historické stavby

 

ORGANIZAČNÍ GARANT:

Ing. Šárka Janoušková, ředitelka IC ČKAIT, s.r.o.

 

Webinář byl akreditován v rámci projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT. Účast na webináři je ohodnocena 1 kreditním bodem. Pro členy ČKAIT zdarma.

 

Výbor oblasti Praha ČKAIT, v souvislosti s nekolegiálním přístupem některých autorizovaných osob k registraci účasti na semináře, byl nucen přistoupit k následujícímu kroku. Autorizované osobě, která v průběhu kalendářního roku CŽV (leden - prosinec) dosáhne tři neomluvené absence, nebude od data třetí absence umožněna on-line registrace na dalších 12 měsíců.

 

PŘIHLÁŠENÍ: na Termínové listině ČKAIT


Kontakt: Ing. Miroslava Rychetská tel.: 227 090 224, e-mail: mrychetska@ic-ckait.cz
Místo: online

Zpět