Kalendář událostí

seminář: Navrhování a provádění vnějších tepelně izolačních kontaktních systémů (ETICS)

čtvrtek, 3. říjen 2019, 14:00 - 18:00

Informační centrum ČKAIT ve spolupráci se Střediskem vzdělávání a informací ČKAIT pořádá seminář

 

Navrhování a provádění vnějších tepelně izolačních kontaktních systémů (ETICS) II. pololetí 2019

3. 10. 2019


 

Seminář je zaměřen na navrhování ETICS včetně jejich dokladování a na jejich provádění, s ohledem na novelizované a připravované související normy a dokumenty a na vybrané vady a poruchy vyplývající z nesprávného provedení.

 

PROGRAM:

  • Ing. Milan Machatka,CSc. - Navrhování ETICS - doklady k výrobku, ověřování vlastností, prohlášení o vlastnostech, dokumentace ETICS, navrhování ETICS
  • Ing. Pavel Svoboda - Nové evropské a národní dokumenty pro ETICS - Evropské harmonizované normy a pokyny pro ETICS, národní požadavky na ETICS a jeho součásti, ČSN 73 2901
  • Ing. Vladimír Vymětalík, Ph.D. - Požární bezpečnost při návrhu a realizaci ETICS - praktická řešení požárně bezpečnostních požadavků ČSN 73 0810 při návrhu a provádění ETICS
  • Mgr. Jiří Půlpytel - Provádění a kontrola ETICS - hlavní zásady správného provádění ETICS, nedostatky a kontrolní činnost
  • Ing. Jan Dvořák - Mechanické připevňování ETICS - volba vhodné hmoždinky podle podkladu a typu tepelněizolačního výrobku, navrhování
  • Ing. Ivan Řehoř - Zdvojování ETICS - předpoklady, podmínky a hlavní zásady provádění zdvojování ETICS

 

PŘEDNÁŠEJÍCÍ:

Ing. Milan Machatka, CSc., Ing. Pavel Svoboda, Ing. Vladimír Vymětalík, Ph.D., Mgr Jiří Půlpytel, Ing. Jan Dvořák , Ing. Ivan Řehoř

 

PŘIHLÁŠENÍ:

Pro členy ČKAIT - v Termínové listině.

 


Seminář je zařazen do Projektu celoživotníhho vzdělávání ČKAIT a je hodnocen 1 kreditním bodem (viz databáze CŽV) .


 

 

Kontakt: Ing. Rychetská, e-mail: mrychetska@ic-ckait.cz, tel.: 227 090 224
Místo: dům ČKAIT, Sokolská 15, 120 00 Praha 2

Zpět