Vytisknout

Často kladené otázky

 
Závaznost technických norem tak, jak byla dříve definována zákonem o technických normách, je nyní řešena v souladu se zvyklostmi evropské legislativy. Obecně lze říci, že technické normy jsou nezávazné. Nicméně je potřeba mít na zřeteli, že zákony, vyhlášky a nařízení vlády mohou některé technické normy vyhlásit jako závazné. Proto je potřeba se na otázku závaznosti technických norem dívat vždy v kontextu platných zákonů a vyhlášek. Zákony a vyhlášky jsou totiž ze své podstaty závazné a tudíž i v nich uvedené technické normy se stávají závaznými (viz například stavební zákon, zákon o podnikání v energetice, zákon o odpadech a další). Dalším způsobem, jak lze normu "zezávaznit", je její uvedení ve smlouvě. Například při smlouvě o dílo na stavební práce se uvedením konkrétních čísel technických norem stávají tyto normy pro zhotovení daného díla závaznými. Pokud nedošlo ke zrušení ČSN, jsou normy platné.
 
Není. S odvoláním na zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky,  v ve znění pozdějších předpisů, je jakékoliv rozmnožování celých nebo i částí technických norem, zakázáno.
 
Tento údaj znamená, že česká technická norma ČSN EN xxxxx je identická s původní evropskou normou, tzn. že česká norma je naprosto přesným překladem evropské normy bez jakýchkoliv úprav a změn.
 
Ne, oborové normy byly zrušeny zákonem k 31. 12. 1993. Ty oborové normy, které řešily technické požadavky důležité v celonárodním měřítku, byly převedeny na ČSN. Ty které řešily problematiku úzce oborovou, byly převedeny na firmy nebo zrušeny. Tyto oborové normy lze zajistit.
 
Tento údaj znamená, že původní mezinárodní nebo evropská technická norma nebyla přeložena do češtiny, ale její originální (anglické) znění bylo schváleno k přímému používání jako ČSN.
 
Tato formulace znamená, že k původní (anglické) verzi mezinárodní nebo evropské normy byl vydán titulní list (v českém jazyce) a norma se používá v anglickém originále.
 
Počátek účinnosti norem, jejich změn a oprav začíná obecně prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla norma vydána (datum uvedené na normě), pokud není na normě uvedeno jinak.