Studentská soutěž na návrh dostavby Domu ČKAIT

 

ČKAIT vyhlásila studentskou soutěž, jejímž předmětem je zpracování architektonického návrhu variabilního konferenčního sálu ve dvoře ČKAIT v Sokolské 15 v Praze.

 

CKAIT

Konferenční sál bude určen pro minimálně 250 posluchačů a významně tak obohatí v současné době nedostačující prostory pro celoživotní vzdělávání a odborné přednášky i společenské akce, jako shromáždění delegátů, slavnostní zasedání a jiné. Součástí návrhu je návrh jednopodlažního parkování, ideálně v rozsahu celého dvora.


Stavba konferenčního sálu by měla být provozně vhodně napojena na stávající budovu ČKAIT. Prostor dvora nezastavěný sálem bude v návrhu architektonicky zhodnocen a upraven.

 

Soutěžní podklady:

 

Dotazy:

soutez@ckait.cz