Posuzování stavebních výrobků podle nařízení č. 305/2011

New
Posuzování stavebních výrobků podle nařízení č. 305/2011
zoom Zobrazit v plné velikosti
Cena: 120 Kč
Bez DPH: 109,09 Kč
ks
Autor: Alena Šimková
Vydavatel: INFORMAČNÍ CENTRUM ČKAIT, s.r.o., Praha 2018
Formát, počet stran: A5, vazba V2, 108 stran
ISBN: 978-80-88265-07-8

Seznámení autorizovaných osob i odborné veřejnosti s aktuálním zněním nařízení č. 305/2011. Nařízení bylo od nabytí účinnosti několikrát pozměněno, doplněno a upraveno; souvisí s řadou dalších předpisů, které stavební výrobek provázejí od jeho uvedení na trh, přes distribuci na trhu, až po jeho navržení a zabudování do stavby. Proto je publikace koncipována tak, aby uživatelům usnadnila orientaci nejen v nařízení samotném, ale i v dalších souvisejících předpisech, na které je v textu odkazováno.

Ke zpracování byly využity oficiální dokumenty Evropské komise, Úředního věstníku Evropské unie a relevantních informačních zdrojů. Cílem je rámcově a přehledně představit nařízení č. 305/2011 v jeho aktuální podobě, upozornit na slabá místa, informovat o krocích Komise k jejich nápravě, a upozornit na souvislosti mezi nařízením a stávajícími i nově připravovanými českými předpisy z oblasti stavebnictví.

Závazný text nařízení č. 305/2011, včetně souvisejících pozměňujících a prováděcích dokumentů, je zveřejněn v Úředním věstníku EU.

Copyright MAXXmarketing Webdesigner GmbH