Stavební kniha 2011 – Městské inženýrství

Stavební kniha 2011 – Městské inženýrství
zoom Zobrazit v plné velikosti
Cena: 240 Kč
Bez DPH: 218,18 Kč
ks
Autor: Václav Beran a kolektiv autorů
Vydavatel: INFORMAČNÍ CENTRUM ČKAIT s.r.o., Praha 2011
Formát, počet stran: A4, str. 180
ISBN 978-80-87438-09-1

Stavební kniha se stala pravidelnou dubnovou ročenkou, vydávanou při příležitosti zahájení Mezinárodního stavebního veletrhu v Brně. První část (35 str.) je věnována údajům o vývoji stavebnictví v roce 2010. Statisticky jsou zpracovány tabulky, grafy a komentáře dokumentující vývoj a strukturu stavebních prací, stavebních povolení a bytové výstavby. Odborná část knihy má podtitul Městské inženýrství. Věnuje se řešení vážných technických problémů měst, obcí a regionů. Jedna kapitola je věnována příspěvkům z 16. konference Městské inženýrství v Karlových Varech, další kapitoly jsou věnovány bezbariérovým trasám území, bezvýkopovým technologiím, facility managementu na úseku technické infrastruktury, hospodaření se srážkovou vodou, městskému mobiliáři a ukázkám inovací v sektoru inženýrských sítí a v dalších sektorech technické obsluhy urbanizovaného území. Praktické uplatňování městského inženýrství jako víceoborové disciplíny vyžaduje trvalou součinnost mnoha institucí, orgánů a oborů činnosti, které se podílejí na fungování a rozvoji měst a obcí i regionů. Koho zajímají širší souvislosti výstavbové činnosti jak při projektování, tak při realizaci a provozu jednotlivých staveb ve městech a urbanizované krajině, ten by si Stavební knihu 2011 neměl nechat ujít.

více informací ...

Copyright MAXXmarketing Webdesigner GmbH