Kalendář událostí

Regenerace bytového fondu a veřejných budov

Od úterý, 27. listopad 2018 -  08:00
Do středa, 28. listopad 2018 - 17:00

Regenerace bytového fondu a veřejných budov

Energeticky úsporné stavění

27. - 28. listopadu 2018

 

 

XIV. ročník konference Regenerace bytového fondu a veřejných budov si klade za cíl seznámit technickou veřejnost nejen s novinkami legislativními, které jsou stále živé a při jejichž naplňování nelze opomíjet pokrok v technických řešeních, které spolu s vývojem inovativních prvků přináší ucelený soubor potřebných řešení, který zajistí správné technické realizace i budov s téměř nulovou spotřebou energie, při nákladově optimální úrovni.

 

Letošní léto připravilo prověrku připravenosti staveb na mimořádné tepelné namáhání v letním období a výrazně se tak do podvědomí uživatelů zanesl požadavek na zdravé vnitřní prostředí nejenom v zimním a přechodném období, ale i v letních horkých dnech. Optimalizace těchto požadavků s přispěním nejenom vlastní budovy, ale i dalších prvků technického zařízení, které přinesou nejenom zvýšení užitných vlastností stávajících i rekonstruovaných budov, ale i snížení jejich provozní energetické náročnosti, budou též programem konference řešeny předními odborníky v dané oblasti.

 

Pozornost bude věnována i dostupnosti představených dotačních titulů a možnostem naplnění programu sociálního bydlení.

Nelze opomenout pokrok v požadavcích na projektovou přípravu staveb, využití BIM v procesu přípravy i údržby budov a další aktuální problémy související s kvalitou dodávaných stavebních výrobků a technologií i prováděných prací při současném nedostatku kvalifikované pracovní síly.

 

Pro vlastníky objektu a investory bude opět zřízeno v průběhu konference poradenské středisko, kde budou moci konzultovat své záměry a řešení s příslušnými specialisty. Součástí výstavních prostor konference bude i prezentace firem dodávajících materiály a technologie vhodné k daným účelům.

 

Konference je připravována pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, ve spolupráci s Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, Svazem podnikatelů ve stavebnictví, Státním fondem rozvoje bydlení a Státním fondem životního prostředí, Svazem podnikatelů ve stavebnictví, Cechem pro zateplování budov a dalšími významnými institucemi.

 

 

Více informací naleznete webu konference.

 

Předběžná pozvánka ke stažení (PDF).


Kontakt: M. Bezouška, tel : +420 776 103 540
Místo: Hradec Králové, KC Aldis

Zpět