Vytisknout

Zi 2019 zahlavi casopisy


Zi logo cerne 01

 

vydává pro své členy Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

Časopis vychází 5x ročně a je pro členy ČKAIT zdarma.

 

 

Rubriky

Informace z činnosti ČKAIT, změny právních a technických předpisů, odborné zajímavosti.

 

Redakční rada

 

Šéfredaktorka

Ing. Markéta Kohoutová

Tel.: 773 222 338

E-mail: kohoutova@esb-magazin.cz

 

Redakce

ČKAIT, Sokolská 1498/15, 120 00 Praha 2

tel.: 227 090 111 (Milena Smilková)

 

Šéfredaktorka: Ing. Markéta Kohoutová
Jazyková redakce: Gabriela Nápravníková, EXPO DATA spol. s r.o.
Layout: EXPO DATA spol. s r.o.
Ilustrace: Eliška Čermáková
Sazba: MgA. Ivana Dudková
Tisk: Moraviapress a.s., Břeclav

 

 

Vydavatel

Informační centrum ČKAIT s.r.o., Sokolská 1498/15, 120 00 Praha 2

 

MK ČR E 15660

ISSN 1804-7025

 


www.zpravy.ckait.cz