Zi 2019 zahlavi casopisy


Zi logo cerne 01

 

vydává pro své členy Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

Časopis vychází 6x ročně a je pro členy ČKAIT zdarma.

 

 

Rubriky

Informace z činnosti ČKAIT, změny právních a technických předpisů, odborné zajímavosti.

 

Redakční rada

 • Ing. Radim Loukota, předseda redakční rady, člen Představenstva ČKAIT
 • Ing. Daniel Lemák, Ph.D., místopředseda redakční rady, oblast ČKAIT Olomouc
 • Marie Báčová, odborná poradkyně předsedy ČKAIT, kancelář ČKAIT Praha
 • Ing. Milan Havlišta, předseda oblasti ČKAIT Hradec Králové
 • Ing. Pavel Křeček, čestný předseda ČKAIT
 • Ing. Miroslav Loutocký, Regionální kancelář ČKAIT Brno
 • Ing. Dominika Mandíková, vedoucí Střediska vzdělávání a informací ČKAIT
 • Ing. Jindřich Pater, místopředseda ČKAIT, předseda Ediční rady ČKAIT a předseda Rady pro podporu rozvoje profese ČKAIT, oblast ČKAIT Ostrava
 • Ing. Jaroslav Valkovič, oblast ČKAIT Zlín, člen Autorizační rady ČKAIT
 • Ing. Renata Zdařilová, Ph.D., oblast ČKAIT Ostrava, členka Představenstva ČKAIT
 • Ing. Svatopluk Zídek, předseda oblasti ČKAIT Karlovy Vary

 

Šéfredaktorka

Ing. Markéta Kohoutová

Tel.: 773 222 338

E-mail: kohoutova@esb-magazin.cz

 

Redakce

ČKAIT, Sokolská 1498/15, 120 00 Praha 2

tel.: 227 090 111 (Mgr. Eva Stropková)

 

Šéfredaktorka: Ing. Markéta Kohoutová
Jazyková redakce: Robert Hrubeš, EXPO DATA spol. s r.o.
Layout: Studio GAT
Ilustrace: Eliška Čermáková
Sazba: Petr Gabzdyl
Tisk: Typos, tiskařské závody, s.r.o., Podnikatelská 1160/14, 320 56 Plzeň

 

 

Vydavatel

Informační centrum ČKAIT s.r.o., Sokolská 1498/15, 120 00 Praha 2

 

MK ČR E 15660

ISSN 1804-7025

 


www.zpravy.ckait.cz