Vyšlo nové číslo 1/2020 časopisu Zprávy a informace ČKAIT.

 

V letošním roce bude vydáno o číslo více, tedy šest čísel.

 

Naleznete v něm například tyto články:

 

Jaký je názor členů na činnost ČKAIT?

Dotazníkový průzkum, v němž bylo obesláno 19 683 a odpovědělo 2844 autorizovaných osob, ukázal, že většina z respondentů sleduje dění v Komoře a svou profesní organizaci vnímá pozitivně. Nejčastějším vzkazem pak bylo volání po zpřístupnění norem, vzniku specializovaných časopisů pro jednotlivé profese a poučení se z chyb kolegů, případně přísnější postup orgánů ČKAIT a častěji využítat možnost odejmutí autorizace.

 

Rekodifikace stavebního práva podeváté – připomínky ČKAIT v mezirezortním řízení

K oficiální verzi předložené do mezirezortního řízení v předvánočním čase od 25. listopadu do 23. prosince 2019 byla na MMR podána řada připomínek. Autorizované osoby ČKAIT vyjádřily svůj názor prostřednictvím 803 připomínek, které se po interním vypořádání v rámci ČKAIT proměnily na 217 připomínek odeslaných na MMR. Snad jejich oficiální vypořádání na MMR nedopadne jako při vypořádání připomínek k věcnému záměru, kdy se jich většina ztratila.

 

Stavební dozor aneb není „s“ jako „S“

Autorizované osoby v oboru dopravní stavby upozorňují na nejasnou terminologii v metodickém pokynu ¬Ministerstva dopravy ČR „Výkon stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací“ už od roku 2006. I přes snahu ČKAIT problém přetrvává i v aktualizovaném pokynu platném od 1. srpna 2019. Jak se tedy liší pojmy „Stavební dozor“, „stavební dozor“ a „technický dozor stavebníka“ ve stanoviscích a metodikách Ministerstva dopravy ČR?

 

Co přináší novela energetického zákona?

Zákonem č. 3/2020 Sb. se od 25. ledna 2020 mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií. Novela mimo jiné změnila proces při zpracování průkazu energetické náročnosti budovy (PENB), dále zužuje povinnost kontroly systémů pouze na ty s výkonem přesahujícím 70 kW. Zároveň s novelou vyšla také Vyhláška o energetických specialistech. Systém jejich vzdělávání se mění od základů. Energetickým specialistou se nově může stát i právnická osoba.

 

Celé číslo si můžete přečíst na stránkách časopisu zpravy.ckait.cz.

Nejnovější události

Přípravný seminář k autorizačním zkouškám - Praha

16. září 2020 - 08:3017. září 2020 - 12:30

Přípravný seminář k autorizačním zkouškám - Brno

22. září 2020 - 08:3023. září 2020 - 13:00

Přípravný seminář k autorizačním zkouškám - Brno

06. říjen 2020 - 08:3007. říjen 2020 - 13:00

Přípravný seminář k autorizačním zkouškám - Praha

13. říjen 2020 - 08:3014. říjen 2020 - 12:30

Přípravný seminář k autorizačním zkouškám - Praha

10. listopad 2020 - 08:3011. listopad 2020 - 12:30

Přípravný seminář k autorizačním zkouškám - Brno

24. listopad 2020 - 08:3025. listopad 2020 - 13:00