Dne 18. září 2018 se uskuteční jednodenní neformální setkání zástupců investorů, developerů, projektantů, státní správy, samosprávy, akademické obce a vystavovatelů, které jako TECHNOLOGICKÉ FÓRUM: investice_technologie slavnostně zahájí 29. ročník mezinárodní stavební veletrh FOR ARCH 2018.

 

Cíli veletrhu je:

  • ve spolupráci s odbornými partnery položit základ akce, která se stane významným podzimním svátkem českého stavebnictví neodmyslitelně spjatým se stavebním veletrhem FOR ARCH
  • vybudovat platformu pro dialog vedený mezi státní správou a samosprávou na straně jedné a vystavovateli veletrhu FOR ARCH a odborné veřejnosti na straně druhé
  • podpořit vzdělávání, představit související legislativu k aktuálním tématům

 

Hlavní cílové skupiny jsou:

  • státní správa
  • samospráva (investiční odbory, stavební úřady, orgány územního plánování)
  • vystavovatelé veletrhu FOR ARCH
  • městští inženýři, projektanti
  • městští architekti
  • realizační firmy, developeři

 

Více informací naleznete pod odkazem http://forarch-forum.cz/Charakteristika

 

TECHNOLOGICKÉ FÓRUM 2018 je zařazeno do projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT. Vzdělávací program je hodnocen 1 kreditním bodem.