V aktuálním čísle 5/2019 časopisu Stavebnictví si můžete přečíst tyto články:

 

Vojtěch Ignác Ullmann

Budovy úřadů, bank, škol i železničních nádraží, které vyprojektoval tento představitel novorenesance, jsou dodnes funkční. Patří mezi ně např. palác Lažanských, Lannův palác či Letenský zámeček. (obr.: kresba Jana Vilímka, 19. století)

 

Hlukové zátěže u městských tunelů

Výzkum hlukové situace u výjezdů z intravilánových tunelů se zaměřuje na vyhodnocení a vývoj nových produktů, postupů a technologií pro snižování dopadu dopravy na veřejné zdraví a životní prostředí.

 

Tunel Dýrafjörðurgöng

Stavební práce na tomto islandském tunelu s raženou délkou 5301 m byly zahájeny v září 2017. Účelem je zajistit bezproblémové a na údržbu nenáročné spojení mezi fjordy Dýrafjörður a Arnarfjörður. (foto: archiv Metrostav a.s.)

 

Vídeňské sociální bydlení

Vídeň vyvíjí a realizuje svůj program sociálního bydlení již od dvacátých let 20. století. Město s cca 1,9 milionu obyvatel vlastní cca 220 000 bytů, což je 25 % z celkového bytového fondu. (foto: Bwag, Wikimedia Commons, volný mediální archiv)

 

Další číslo časopisu Stavebnictví vyjde 10. června 2019.
Obr. 1 VIUllmann by JVilimek   Tunel Dyrafjorurgong Obr5   Viden socialni bydleni 1

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Nejnovější události

Přípravný seminář k autorizačním zkouškám – Brno

11. květen 2021 - 08:3012. květen 2021 - 13:00

Přípravný seminář k autorizačním zkouškám – Praha

18. květen 2021 - 08:3019. květen 2021 - 12:30

Přípravný seminář k autorizačním zkouškám – Praha

24. srpen 2021 - 08:3025. srpen 2021 - 12:30

Přípravný seminář k autorizačním zkouškám – Praha

15. září 2021 - 08:3016. září 2021 - 12:30

Přípravný seminář k autorizačním zkouškám – Praha

12. říjen 2021 - 08:3013. říjen 2021 - 12:30

Přípravný seminář k autorizačním zkouškám – Praha

23. listopad 2021 - 08:3024. listopad 2021 - 12:30