V aktuálním čísle 12/2018 časopisu Stavebnictví si můžete přečíst tyto články:

 

Josef Chochol

Tento inženýr-architekt navrhl stavby, považované za nejradikálnější příklad architektonického kubismu v zemi – Kovařovicovu vilu, trojdům u Vyšehradského tunelu či nájemní dům v Neklanově ulici.

 

Polyfunkční budova AFI Vokovice

Jednoduše modulovaný komplex budov umožnil ekonomizaci výstavby. Zakřivené poloprosklené tvarované fasády jsou nejvhodnější z hlediska tepelných ztrát a zisků.

 

Historická rampa v Nerudově ulici

Proniká-li do historických konstrukcí z terénu nasyceného vodou zemní vlhkost, je nejvhodnějším řešením rubová izolace, prováděná z líce zdiva. Jediným možným opatřením jsou v takovém případě injektáže.

 

Rozvoj pražské metropolitní železnice

Dokument Strategie rozvoje pražské metropolitní železnice sestává ze dvou částí – první popisuje současný stav a potřeby, druhá nastiňuje předpoklady pro rozvoj sítě a přípravu investic.

 

Další číslo časopisu Stavebnictví vyjde 5. února 2019.
Chochol   afi vokovice foto c tomas maly MG 8879 HDR   nerudova platforma foto c tomas maly MG 6340

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit