V aktuálním čísle 11/2018 časopisu Stavebnictví si můžete přečíst tyto články:

 

Eduard Viktora

Tento rodák z Paběnic zemřel téměř zapomenut. Jeho most Duha v Bechyni, který byl řadu let největším železobetonovým mostem v Československu, však znají nejen odborníci.

 

BIM a informační technologie ve stavebnictví

Článek nastiňuje možnosti využití současných moderních technologií pro projektové řízení ve stavebnictví.

 

Věž letenské vodárny

Obnovená novorenesanční věž z roku 1888 je dominantou historického areálu letenské vodárny. Panorama města lze nahlížet periskopem umístěným v komínu původního parního stroje pro čerpání vody.

 

Jak na aerodynamické součinitele

Článek shrnuje výsledky měření tlakových poměrů na ploše sedlových střech aerodynamických modelů objektů umístěných ve větrném tunelu.

 

Další číslo časopisu Stavebnictví vyjde 10. prosince 2018.
A1 Eduard Viktora   BIM neural   Letenska vez

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit