V aktuálním čísle 12/2020 časopisu Stavebnictví si můžete přečíst například tyto články:

 

Úprava ohlaví plavební komory Hořín

Zdymadlo v Hoříně se jako technická památka upravuje na obou ohlavích velké plavební komory, aby splnilo parametry moderní evropské vodní cesty třídy Va – tj. šíře minimálně 12 m a plavební výška 7 m. (foto: Metrostav a.s.)

 

Nová přístaviště na Labi

Připravovaná koncepce výstavby přístavišť na Dolním a Středním Labi pro osobní lodní dopravu a malá plavidla pojímá přístaviště jako architektonické prvky v přírodě s jasně zapamatovatelnou podobou. (foto: Patrik Kotas – Atelier designu a architektury)

 

Prodloužení Baťova kanálu do Hodonína

Nová plavební komora Rohatec Baťova kanálu umožní plavbu přes stávající jez Sudoměřice, což významně přispěje k rozvoji turistického potenciálu a atraktivnosti kanálu i celého přilehlého regionu. (foto: Valbek spol. s r.o.)

 

Sanace barokního areálu Invalidovny

Invalidovnu od Josefa Emanuela Fischera z Erlachu z 18. století čeká rekonstrukce. Její součástí je sanace zdiva z hlediska vlhkosti např. metodou elektroosmózy či provedením dutinových podlah. (foto: archiv Ing. Michaela Balíka, CSc.)

 

Další číslo časopisu Stavebnictví vyjde 6. února 2021.
UPRAVA OHLAVI HORIN podled DO podskružení mostu   Pristaviste na Labi Dolní Zálezly   PRODLOUZENI BATOVA KANALU   INVALIDOVNA 1 celkový pohled na Z křídlo

Nejnovější události

Přípravný seminář k autorizačním zkouškám – Brno

11. květen 2021 - 08:3012. květen 2021 - 13:00

Přípravný seminář k autorizačním zkouškám – Praha

18. květen 2021 - 08:3019. květen 2021 - 12:30

Přípravný seminář k autorizačním zkouškám – Praha

24. srpen 2021 - 08:3025. srpen 2021 - 12:30

Přípravný seminář k autorizačním zkouškám – Praha

15. září 2021 - 08:3016. září 2021 - 12:30

Přípravný seminář k autorizačním zkouškám – Praha

12. říjen 2021 - 08:3013. říjen 2021 - 12:30

Přípravný seminář k autorizačním zkouškám – Praha

23. listopad 2021 - 08:3024. listopad 2021 - 12:30