Vědeckotechnická společnost pro sanace staveb a péči o památky – WTA CZ společně s Fakultou stavební VUT v Brně pořádají pod záštitou Ministerstva kultury České republiky, Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky a Ing. arch. Naděždy Goryczkové (Národní památkový ústav) 40. konferenci „Sanace a rekonstrukce staveb 2018“ a 20. mezinárodní konferenci WTA 2018 "CRRB – 20th International Conference on Rehabilitation and Reconstruction of Building", které se budou konat ve dnech 28.–29. listopadu 2018 na Fakultě stavební VUT v Brně.

 

Letošní 40. konference „Sanace a rekonstrukce staveb 2018“ bude vedena jako tradiční konference zabývající se problematikou sanací staveb, které jsou tématicky rozčleněny do těchto oblastí:

  • ochrana a sanace dřevěných konstrukcí;
  • povrchové úpravy;
  • restaurování kamene;
  • sanace zdiva;
  • sanace betonových konstrukcí;
  • fyzikálně chemické vlastnosti;
  • statika a dynamika staveb;
  • sanace hrázděných staveb.

Podrobnější informace k přihlášení naleznete zde pod následujícími odkazy:

Nejzašší možný termín přijetí abstraktů platný pro obě konference je 31. července 2018!